ΕπικαιρότηταΠολιτικά

Έγκριση εκπόνησης μελετών για το Δικαστικό Μέγαρο Άμφισσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Λεωφ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα ∙ Τ: 210 771 4425 – 213 130 7611
Γιδογιάννου 9, 33 100 Άμφισσα ∙ Τ: 22650 23 170
Ε: sec.yfypd@justice.gov.gr ∙ j.bougas@parliament.gr

Αθήνα, 04.04.2024
Αύξ. αριθμ. 36/292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έγκριση εκπόνησης μελετών για το Δικαστικό Μέγαρο Άμφισσας.

Με στόχο την σύντομη έναρξη των εργασιών επισκευής και αναβάθμισης
του Δικαστικού Μεγάρου Άμφισσας, η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”,
δυνάμει των υπ’ αριθμ. 4102/26.3.2024, 4105/26.03.2024 και 4106/26.03.2024
αποφάσεων, προέβη στη διάθεση συνολικού ποσού ύψους 102.796,00 € για τα
κάτωθι έργα:
α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην
εκπόνηση: (α) ενεργειακής μελέτης και (β) μελετών ΗΜ εγκαταστάσεων
(ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ασθενή ρεύματα,
αλεξικέραυνο κλπ) στο κτίριο του Πρωτοδικείου Άμφισσας, συνολικής αξίας
32.860,00 €
β) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην
εκπόνηση: (α) ενεργειακής μελέτης και (β) μελετών ΗΜ εγκαταστάσεων
(ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ασθενή ρεύματα,
αλεξικέραυνο κλπ) στα κτίρια του Ειρηνοδικείου και της Εισαγγελίας
Άμφισσας, συνολικής αξίας 32.860,00 € καθώς και
γ) Εκπόνηση μελετών: (α) Αρχιτεκτονική αποτύπωση και αποκατάσταση και
ενεργειακή αναβάθμιση, (β) Εγκρίσεις και οικοδομική άδεια γ) Προμετρήσεις
εργασιών», στα κτίρια του Ειρηνοδικείου και της Εισαγγελίας Άμφισσας
,συνολικής αξίας 37.076,00 €.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Με
τον τρόπο αυτό, γίνεται το πρώτο βήμα προς την ποιοτική αναβάθμιση των
υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και του
Ειρηνοδικείου Άμφισσας, καθιστώντας τα σύγχρονα και πιο φιλικά προς τους
Δικηγόρους, Δικαστές, Δικαστικούς υπαλλήλους και κυρίως προς τους συμπολίτες
μας.