Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Ανακοίνωση δήμου Δελφών: “Ένα σημαντικό έργο 1,8 εκατ. ευρώ για το Γαλαξίδι εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Ένα μεγάλο έργο για τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, που αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού του Γαλαξιδίου, καθώς και στη στεγανοποίηση των φρεατίων της αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεόδωρου Λιβάνιου. 

Πιο συγκεκριμένα, εντάχθηκαν συμπληρωματικά στην Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τα Υποέργα:

-Υποέργο 5 «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων κοινότητας Γαλαξιδίου» με επιλέξιμο Π/Υ 1.734.800 ευρώ, και

-Υποέργο 6 «Δαπάνες αρχαιολογικής επίβλεψης» με επιλέξιμο Π/Υ 87.517,60 ευρώ

Το αντικείμενο των νέων Υποέργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης περιλαμβάνει:

α) την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού του Γαλαξιδίου, 

β) την υλοποίηση των έργων Στεγανοποίησης των Υφιστάμενων φρεατίων Αποχέτευσης του Παραλιακού μετώπου, και

γ) την κάλυψη των δαπανών της αρχαιολογικής επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της πόλης του Γαλαξιδίου ολοκληρώθηκε ταυτόχρονα με την κατασκευή της ΕΕΛ το 2006. Το δίκτυο καλύπτει σήμερα το 75% των αναγκών του οικισμού. Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο 25% του δικτύου, στην εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού του Γαλαξιδίου και περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου στα πυκνοδομημένα τμήματα στις περιοχές Βυστρήθα, Γεώτρηση (ανάντη εθνικής οδού) και Γέφυρα (ανάντη της εθνικής οδού). Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση/συντήρηση των 11 παραλιακών φρεατίων αποχέτευσης, στα οποία εμφανίζεται σημαντικό πρόβλημα εισροής θαλασσινού νερού που δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στα αντλιοστάσια του δικτύου και στην τελική Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων.Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου κ. Ιωάννης Βαρβάτος και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Δελφών, κ. Ιωάννης Μανανάς, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση, σημειώνοντας ότι θα έρθει να λειτουργήσει επικουρικά στην εκτέλεση του ήδη συμβασιοποιημένου έργου με τίτλο «Αποκατάσταση-Αναβάθμιση ΕΕΛ Γαλαξιδίου», καθώς και εκείνου της αποκατάστασης του προβλήματος εισροής θαλασσινού νερού στην εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας την ορθολογική λειτουργία της. Αντιστοίχως ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, τόνισε τη σημασία που έχει για την περιοχή η συνολική παρέμβαση που θα γίνει στο πλαίσιο του έργου, ξεπερνώντας με όλα τα υποέργα τα 3 εκατ. ευρώ, δείγμα της μεθοδικής και στοχευμένης δουλειάς που γίνεται, για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, με θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.