ΒοιωτίαΠεριφερειακά

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εγκρίθηκε η  επικαιροποιημένη – συνεχιζόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)».

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 21.100.000 ευρώ, που παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται, ότι κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στον πίνακα θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης, που θα εκδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021- 2027».

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εγκρίνουμε την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων, που προβλέπει έργα ύψους 21 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών νέων ή συνεχιζόμενων παρεμβάσεων, που αλλάζουν τη μορφή των αστικών κέντρων, όπως:

  • Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου και η ανάπλαση της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.
  • Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις νότιες παρυφές της Καδμείας, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ.
  • Η ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα της Αλιάρτου, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ.

»Προχωρούμε άμεσα στην έκδοση ειδικών προσκλήσεων, ώστε να υποβληθούν προτάσεις από τους Δήμους και να οδηγηθούμε στις εντάξεις των έργων».

Εικόνα που περιέχει λογότυπο, σύμβολο, κύκλος, γραμματοσειρά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Εικόνα που περιέχει λογότυπο, κόκκινο, σύμβολο, γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα