Δήμος ΔωρίδαςΤοπικάΤοπική Αυτοδιοίκηση

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

και Ανθρώπινων Πόρων

Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι

Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Κ. Βελίγκου

Τηλέφωνο: 22663 50120

E-mail: dsdorida@gmail.com

Λιδωρίκι, 19 Απριλίου 2024

Αριθ. Πρωτ.: 3409

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος».

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο

Λιδωρίκι την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15 ́, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α ́/6-10-2023)

και την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για τη

συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, για τους τελευταίους μήνες εφαρμογής του

Νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197/12-10-2020), από 13-04-2023 έως και 31-12-2023.

(Εισάγεται από την Δημοτική Επιτροπή. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε. – Δήμαρχος, κ.

Γιαννόπουλος Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΡΗΡΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  Γιαννόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Αλεξανδρής Γρηγόριος του Αλεξάνδρου

2. Αντωνόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου

3. Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου

4. Βλαχογιάννης Θεόδωρος του Χρήστου

5. Γεωργακόπουλος Ευθύμιος του Μιλτιάδη

6. Γεωργουσόπουλος Θεόδωρος του Ανδρέα

7. Γκίκας Χρήστος του Αθανασίου

8. Γλυμίτσας Γεώργιος του Αριστείδη

9. Καγιάς Ιωάννης του Ευθυμίου

10. Κάζος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

11. Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου

12. Καραχάλιος Δημήτριος του Παναγιώτη

13. Καραχασάνης Γεώργιος του Νικολάου

14. Κατσαρός Χαράλαμπος του Βασιλείου

15. Κούγιας Ιωάννης του Δημητρίου

16. Κουτσούμπας Κωνσταντίνος του Θεοχάρη

17. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ του Νικολάου

18. Νίτσος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

19. Παλασκώνης Κωνσταντίνος του Ευσταθίου

20. Παπαδοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου

21. Σχίζας Επαμεινώνδας του Ιωάννη

22. Σχοινάς Σπύρος του Επαμεινώνδα

23. Φλέγγας Ιωάννης του Αθανάσιου

24. Φλετούρης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

25. Φρομουζόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Τσέλλου Γεωργία του Ευσταθίου(Αμυγδαλιάς)

2. Τρίγκας Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα (Γλυφάδας)

3. Ταλάντης Ιωάννης του Γεωργίου (Διακοπίου)

4. Κατσούλης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (Ερατεινής)

5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Ευπαλίου)

6. Μπάκας Ιωάννης του Παναγιώτη (Καλλιθέας)

7. Χάρος Ιωάννης του Δημητρίου (Καστρακίου)

8. Αναδιώτης Ιωάννης του Αθανασίου (Κλήματος)

9. Λαγγουράνη Κουτσούμπα Αργυρούλα του Ευσταθίου (Λιδωρικίου)

10. Αποστολάτος Βασίλειος του Γεωργίου (Μαλαμάτων)

11. Ρήγας Ρήγας του Αθανασίου (Μαλανδρίνου)

12. Κόκλας Σπυρίδων του Γεωργίου (Μανάγουλης)

13. Τριανταφύλλου Θεοχάρης του Χρήστου (Μαραθιά)

14. Τσιγάρας Αριστομένης του Νικολάου (Μοναστηρακίου)

15. Μπάκας Ιωάννης του Νικολάου (Πενταπόλεως)

16. Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Γεωργίου (Ποτιδάνειας)

17. Ανδρίτσος Αχιλλέας του Γεωργίου (Σεργούλας)

18. Καραΐνδρος Ευάγγελος του Αθανασίου (Τειχίου)

19. Στρούζας Παναγιώτης του Ιωάννη (Τολοφώνος)

20. Βίτσας Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Τρικόρφου)

21. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου(Φιλοθέης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Δούκας Ιωάννης του Βασιλείου (Αβόρου)

2. Μπαρμπούτης Δημήτριος του Ευθυμίο (Αλποχωρίου)

3. Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου (Αρτοτίνας)

4. Γεωργουσόπουλος Αθανάσιος του Αναστασίου (Βραΐλας)

5. Παπανδρέου Παντελεήμων του Ανδρέα (Δάφνου)

6. Κουτσόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου (Διχωρίου)

7. Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Δροσάτου)

8. Δούκας Νεκτάριος Βασίλειος του Ιωάννη (Δωρικού)

9. Πατρινός Γεώργιος του Ηλία (Ελαίας)

10. Ανδρεόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη (Ζοριάνου)

11. Γεροδήμος Απόστολος του Κωνσταντίνου (Καλλίου)

12. Παπανδρέου Δημήτριος του Γεωργίου (Κάμπου)

13. Μούρτος Ιωάννης του Αλεξίου (Καρουτών)

14. Γκάνος Νικηφόρος του Κωνσταντίνου (Κερασιάς)

15. Καραμπέτσος Βασίλειος του Ιωάννη (Κόκκινου)

16. Μίχος Ιωάννης του Ευθυμίου (Κονιάκου)

17. Κοΐνης Επαμεινώνδας του Βασιλείου (Κουπακίου)

18. Φλώρος Δημήτριος του Βασιλείου (Κριατσίου)

19. Αυγερόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Κροκυλείου)

20. Λακαφώση Ιφιγένεια του Ιωάννη (Λευκαδιτίου)

21. Αναδιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Μακρινής)

22. Γκίκας Χαράλαμπος του Αθανασίου (Μηλέας)

23. Ανδρεόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου (Παλαιοξαρίου)

24. Μάμμαλης Βασίλειος του Γεωργίου (Πανόρμου)

25. Καραδήμας Δημήτριος του Χαραλάμπου (Πενταγιών)

26. Καλλιαντέρης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου (Περιβολίου)

27. Σταθόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Περιθιώτισσας)

28. Μελίστας Αναστάσιος του Αλεξάνδρου (Πύργου)

29. Παπανακλής Γεώργιος του Παναγιώτη (Στίλιας)

30. Βλάχου Ελένη του Ηρακλή (Συκέας)

31. Φάκος Παναγιώτης του Ευθυμίου (Σώταινας)

32. Νικολακόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου (Τριζονίων)

33. Νικολέτος Φώτιος του Παναγιώτη (Τριστένου)

34. Θεοχάρης Ευθύμιος του Παναγιώτη (Υψηλού Χωριού)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τσώνος Θεόδωρος, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑνθρώπινωνΠόρων (Εισηγητής)

2. Μπάκας Χαράλαμπος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων