Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων

Ο Δήμος Δελφών  ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ότι επιπλέον των υποχρεώσεων του καθαρισμού και της αποψίλωσης των ιδιοκτησιών τους, υποχρεούνται μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Μέχρι τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, οι πολίτες μπορούν μέσω www.gov.gr να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους. 

Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και κάθε πολίτης μπορεί να την αποστείλει στον Δήμο Δελφών, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  ηλεκτρονικά στο email d.perivallontos@delphi.gov.gr, είτε να την εκτυπώσει και να την προσκομίσει στο Δήμο.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση υπάρχει επιβολή προστίμου.

Ο Δήμος Δελφών θα διενεργεί καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023) και στην υπ. αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/τ.Β΄/9.5.2024), για το πρώτο έτος σύστασης του Μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024. 

Τα προληπτικά  μέτρα  πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αφορούν τους  οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.