Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

Επίσημη ενημέρωση Δήμου Δελφών για την πορεία των έργων  Χριστοδούλου: «Τα συμπεράσματα με πραγματικά στοιχεία εξυπηρετούν το δημόσιο διάλογο» Επίσημη ενημέρωση Δήμου Δελφών για την πορεία των έργων 

Σε συνέχεια των ερωτήσεων που ετέθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών (16 Φεβρουαρίου 2024), οι οποίες θα απαντηθούν και εγγράφως προς τους ερωτώντες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αλλά και των δημοσιευμάτων που προέκυψαν από αυτές, η Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αθηνά Χριστοδούλου, ενημερώνει τα ακόλουθα ανά ενότητα: 

1. Δυτικός κόμβος Ιτέας

Ο τεχνικός σύμβουλος της μελέτης, εκ μέρους της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. παρείχε τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως και τη συλλογή και επεξεργασία όλων των τεχνικών στοιχείων που ήταν απαραίτητα για τη σύνταξη της μελέτης που αφορά τον κόμβο της Δυτικής εισόδου-εξόδου της Ιτέας. Για την εν λόγω μελέτη αρμόδια είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες.

2. Έργα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

  • Επισκευή Σχολείου Αγίου Γεωργίου και μετατροπή του σε πολιτιστικό πολυχώρο

Η μελέτη ήταν πλήρης, το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με αυτή, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο ανάδοχος σταμάτησε τις εργασίες λόγω του πρόσθετου κόστους, το οποίο προέκυψε από την τεράστια ποσότητα τσιμεντενέσεων που απαιτείται για την πλήρωση των κενών που προέκυψαν στη φέρουσα τοιχοποιία και οι οποίες ήταν αδύνατον να εκτιμηθούν και να προϋπολογιστούν εξ αρχής. Το πρόσθετο κόστος αποφασίστηκε να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών για να μην μείνει ημιτελές το έργο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση θα όδευε προς διάλυση.  

  • Χώρος στάθμευσης οχημάτων Δελφών

Το έργο επανασχεδιάστηκε και μελετήθηκε εκ νέου, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός  που είχε γίνει επί της θητείας του κ. Αναγνωστόπουλου διαπιστώθηκε ότι ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ενώ παράλληλα αδυνατούσε να λάβει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι προαπαιτούμενες μελέτες, για διαβίβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν υλοποιηθεί εδώ και ένα έτος και έχουν αποσταλεί με το  υπ’ αριθμόν 1422/20-01-2023 έγγραφο.

Η καθυστέρηση των περίπου δύο ετών που προκλήθηκε, λόγω του αρχικού λανθασμένου σχεδιασμού, με αποκλειστική ευθύνη της θητείας του κ. Αναγνωστόπουλου, ήταν καθοριστική για την απένταξη του έργου από τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας. 

  • Επισκευή Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου

Ομοίως συνέβη και με τη μελέτη του Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου. Το έργο επανασχεδιάστηκε και μελετήθηκε εκ νέου, αφού ο αρχικός σχεδιασμός  που είχε γίνει επί της θητείας του κ. Αναγνωστόπουλου είχε λανθασμένα στοιχεία, δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο όταν του ζητήθηκε απέρριψε την αρχική αρχιτεκτονική μελέτη. Επίσης ιδιαιτέρως σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως το κτίριο –λόγω έλλειψης χρήσεων γης στο συγκεκριμένο σημείο- μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τις πρότερες χρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΝΑΝΠ και όχι με αυτές που είχαν προταθεί επί θητείας του κ. Αναγνωστόπουλου.

Σήμερα, έχουμε υλοποιήσει όλες τις μελέτες, έχουμε λάβει νέες εγκρίσεις, αναμένουμε την απάντηση του ΥΝΑΝΠ, έχουμε έτοιμα τεύχη δημοπράτησης και προϋπολογισμό του έργου και αναζητούμε χρηματοδότησή του. 

  • Κέντρο εκπαίδευσης φυσικών καταστροφών και Χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Ομοίως συνέβη και στα εν λόγω έργα. Ήταν δημοπρατημένα κατά τη θητεία του κ. Αναγνωστόπουλου, όμως επειδή ευρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών, δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές, ουδεμία έγκριση είχαν, αδυνατούσαν να λάβουν την απαραίτητη  άδεια δόμησης, άρα κατ’ επέκταση και να υλοποιηθούν.

  • Περιφερειακή οδός Άμφισσας

Το έργο έχει δημοπρατηθεί, έχει συμβασιοποιηθεί και για να ξεκινήσει αναμένεται η απόφαση του Εφετείου Λαμίας με την οποία θα ορίζεται η τιμή αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων εκτάσεων. 

  • Κατασκευή Ειδικού σχολείου Άμφισσας

Το έργο επαναδημοπρατήθηκε επί της θητείας 2019-2023, καθώς η παράταξη του κ. Αναγνωστόπουλου δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί στη δική της θητεία, με συνέπεια ο πρώτος εργολάβος να αποχωρήσει από τη σύμβαση, χάνοντας πολύτιμα χρόνια.

Το έργο σήμερα εκτελείται με σημαντική καθυστέρηση, η αποκλειστική ευθύνη της οποίας ανήκει στην ανάδοχο εταιρεία, παρά τις καθημερινές οχλήσεις της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία τηρεί όλα τα προβλεπόμενα για την ομαλή εκτέλεσή του. Ενημερωτικά, το χρονοδιάγραμμα του έργου λήγει τον Αύγουστο του 2024. 

  • Κατασκευή δύο νέων γηπέδων Αντισφαίρισης Ιτέας

Το έργο είχε ελλιπή μελέτη, ενώ είχε χωροθετηθεί στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Ιτέας, κατά τη θητεία του κ. Αναγνωστόπουλου. Ο Δημοτικός αυτός χώρος, όμως, συγκεντρώνει όλα τα όμβρια ύδατα της περιοχής, καθώς τα έργα υποδομής της επέκτασης δεν έχουν υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου, αν είχε δημοπρατηθεί και κατασκευαστεί η εν λόγω αθλητική εγκατάσταση θα αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, έχει γίνει νέα αρχιτεκτονική πρόταση χωροθέτησης σε άλλο Δημοτικό χώρο, ενώ αναζητείται για την εκτέλεσή του εκ νέου χρηματοδότηση.

3. Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών

ΥΠΟΕΡΓΟ 1- Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δ. Δελφών»

Έχει υπογραφεί η σύμβαση της μελέτης του βιολογικού των Δελφών.

Έχει υλοποιηθεί η μελέτη αντικατάστασης/επισκευής των φρεατίων της παραλιακής ζώνης του Γαλαξιδίου και της κατασκευής του τελευταίου τμήματος  της αποχέτευσης του Γαλαξιδίου. Η μελέτη εγκρίθηκε και παραλήφθηκε από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. και έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την υλοποίηση κατασκευής του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – Αποκατάσταση και αναβάθμιση του Βιολογικού Γαλαξιδίου. 

Πρόσφατα ελήφθη προέγκριση συμβασιοποίησης του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4. Χρηματοδότηση μελετών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020)

  • Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου της Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου Δελφών

Η μελέτη δημοπρατήθηκε, έχει συμβασιοποιηθεί και εκπονείται.  Έχει εκτελεστεί η 1η πληρωμή προκαταβολής από το ΕΣΠΑ, στις 19-12-2023. 

  • Αντιπλημμυρική προστασία συνοικίας «Νέα Πόλη» Άμφισσας

Η μελέτη δημοπρατήθηκε, έχει προκύψει οριστικός ανάδοχος και έχει υποβληθεί αίτημα προέγκρισης συμβασιοποίησης της μελέτης, για το οποίο έως σήμερα δεν έχει ληφθεί απάντηση από την αρμόδια ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Ευρισκόμαστε στη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και στην αρχή της νέας (ΕΣΠΑ 2021-2027). Ζητούμενο είναι η μετάβαση και των δύο μελετών στη νέα προγραμματική περίοδο για εξασφάλιση χρηματοδότησης, για το οποίο έχει αποσταλεί το υπ’ αριθμόν 742/12-01-2024 έγγραφο στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

Να σημειωθεί ότι, οι περισσότεροι Δήμοι που έσπευσαν να εξασφαλίσουν ανάλογες χρηματοδοτήσεις στο τέλος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, καθώς ο φόρτος εργασίας και η τεράστια έλλειψη προσωπικού δεν επιτρέπουν ταχύτερους ρυθμούς.

5. Έργα ύδρευσης 

Τα δύο έργα ύδρευσης, του Αγίου Μηνά Δεσφίνας και της Δημοτικής Κοινότητας των Αγίων Πάντων Γαλαξιδίου, έχουν δημοπρατηθεί, συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται.

Σε συνέχεια των παραπάνω και προς γνώση των δημοτών οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι, το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δελφών είναι αριθμητικά ελάχιστο, καθώς διατίθενται τρεις έμπειροι μηχανικοί και δύο πρωτοδιόριστοι χωρίς ακόμη δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ενώ αναμένονται και άλλες συνταξιοδοτήσεις. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, η επίβλεψη-υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δελφών και της Δ.Ε.Υ.Α., που απαριθμεί άνω των 200 έργων και μελετών, είναι αντικειμενικά και δεδομένων των συνθηκών μία πραγματικά πολύ δύσκολη διαδικασία. 

Οφείλω επίσης να αναγνωρίσω πως οι συνάδελφοι εργάζονται άκοπα, πολλές φορές και εκτός ωραρίου, προκειμένου να καλύψουν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και να ανταποκριθούν στο τεράστιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών. Η προσπάθεια απαξίωσής τους, όταν αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση κορυφαίων έργων του Δήμου μας, από συγκεκριμένους κύκλους, δυστυχώς πολλές φορές χωρίς στοιχειώδη γνώση του τεχνικού αντικειμένου και των απαιτούμενων διαδικασιών των ΟΤΑ, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο διάλογο, αλλά άλλους σκοπούς. 

Οι ερωτήσεις και κατ’ επέκταση η ενημέρωση των δημοτών είναι πάντα χρήσιμη διαδικασία, όπως και ο έλεγχος των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, στη βάση άλλωστε της εντολής που έδωσαν οι πολίτες στις δημοτικές παρατάξεις κατανέμοντας τους ρόλους μας. Η εξαγωγή αυθαιρέτων συμπερασμάτων όμως, χωρίς την παράθεση των πραγματικών στοιχείων, αποτελεί επιλογή που ξεπερνά κατά πολύ την καλώς εννοούμενη πολιτική αντιπαράθεση. Οι θιασώτες της αφήνονται στην κρίση των πολιτών.