Πολιτικά

Επιστολή Υφυπουργού Δικαιοσύνης για την ένταξη Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Αστην ψηφιακή πλατφόρμα της κοινωφελούς εργασίας

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας, απέστειλε επιστολή προς όλα τα Υπουργεία, με την οποία ενημερώνει για την εφαρμογή του θεσμού παροχής κοινωφελούς εργασίας, όπως προβλέπεται στον Ποινικό Κώδικα και εφαρμόζεται από την 23 η Φεβρουαρίου 2024.


Σημειώνεται ότι η παροχή κοινωφελούς εργασίας επιβάλλεται από το Δικαστήριο ως κύρια ποινή σε ήσσονος απαξίας πλημμελήματα, αλλά και ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης επιβαλλόμενης ποινής φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.


Στην επιστολή του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ενημερώνει ότι ως Φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας δύνανται να είναι Φορείς Δημοσίου τομέα, Ο.Τ.Α. Πρώτου Βαθμού και Περιφερειών εποπτευόμενα από τα Υπουργεία, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ.


Η ψηφιακή πλατφόρμα παροχής κοινωφελούς εργασίας ήδη λειτουργεί και υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τα στοιχεία του κάθε Φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται με αναλυτική περιγραφή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπούγας, ζητά από τους Υπουργούς να προωθήσουν την επιστολή προς τους Φορείς αρμοδιότητάς τους, που μπορούν να απασχολήσουν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, προκειμένου να εκδηλώσουν, το συντομότερο δυνατόν, ενδιαφέρον ένταξης στην οικεία πλατφόρμα, στην οποία θα αναφέρουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη ευσύνοπτη περιγραφή της φύσης και χαρακτηριστικών της εργασίας.