Οικονομία

Η MYTILINEOS και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν ένα «πράσινο» PPA ισχύος 210MW

Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν μακροπρόθεσμη διμερή συμφωνία (PPA) για την παραγωγή και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας συνολικής ισχύος 210 MW από το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 262 MW. 

Στο πλαίσιο της διμερούς αυτής συμφωνίας, η MYTILINEOS θα μπορέσει να αξιοποιήσει το 80% της παραγόμενης ενέργειας, ενισχύοντας το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο προμήθειάς της.

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 35 φωτοβολταϊκά έργα, που βρίσκονται στον νομό Λάρισας. Τα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, έχουν αναπτυχθεί πλήρως από τον Όμιλο Καράτζη ως στρατηγική επένδυση και η κατασκευή τους έχει ανατεθεί στην M Renewables, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως κορυφαίος integrated developer, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την επένδυση στις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024 και σύμφωνα με το PPA αναμένεται να παράγουν ετησίως 380 GWh, ισοδύναμο της κατανάλωσης 97.000 νοικοκυριών στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας περίπου 162.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, αναζητά ευκαιρίες για την εξασφάλιση «πράσινων» PPAs, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο για τα δικά της περιουσιακά στοιχεία όσο και για εκείνα των επιχειρηματικών της εταίρων. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω τη βιώσιμη προσέγγισή της προς την προμήθεια ενέργειας, στοχεύοντας στην ανάμειξη ανανεώσιμων PPAs είτε με τρίτους είτε με ίδια περιουσιακά στοιχεία.

Ο Όμιλος Καράτζη ενισχύει και διευρύνει αντίστοιχα το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο ενέργειας του, επενδύοντας ενεργά σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης σε μπαταρίες.

Αυτό είναι το δεύτερο PPA στην Ελλάδα για την MYTILINEOS, μετά τη συμφωνία με την EDP Renewables τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει διαρκώς PPAs για το διεθνές της χαρτοφυλάκιο με αξιόπιστους συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη MYTILINEOS παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: Antigoni.fakou@mytilineos.gr

MYTILINEOS:

H Εταιρεία MYTILINEOS που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι βιομηχανική και ενεργειακή πολυεθνική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,5 δισ. ευρώ και 1,0 δισ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 6.144 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικεντρωμένη στην αειφορία, η MYTILINEOS έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση, ενώ ήδη κατατάσσεται ως Leader για τις πρακτικές ESG στον δείκτη Morgan Stanley Capital International (MSCI) και έχει ενταχθεί στον δείκτη Dow Jones Sustainability (DJSI) Emerging Markets.

www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Καράτζη παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα Νίτσα Δασκαλάκη: Γραφείο Τύπου Ομίλου Καράτζη, Τηλ.: +302810-382900 | Φαξ +302810-381400 | Ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat@karatzis.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΗ:

Ο Όμιλος Εταιρειών Καράτζη είναι πρωτοπόρος σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει από την παραγωγή διχτυών και πολυστρωματικών φιλμ ενσίρωσης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ιδιωτική αεροπλοΐα (Private Aviation), και την φιλοξενία. Η εταιρεία, ιδρύθηκε το 1973 και κατά τη διάρκεια των πενήντα ετών παγκόσμιας επέκτασης μέσω θυγατρικών και στρατηγικών συνεργασιών, έχει επιτύχει εμπορική παρουσία σε 72 χώρες. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, που ξεπερνά τα 1.000 άτομα, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επέκταση του Ομίλου σε ποικίλους και διαφοροποιημένους τομείς μέσω θυγατρικών όπως η Panellenic Airlines, η οποία παρέχει ιδιωτικές πτήσεις και πολυτελείς ταξιδιωτικές υπηρεσίες, διαθέτοντας υπερσύγχρονα αεροσκάφη, καθώς και μέσω θυγατρικών στον τομέα των ΑΠΕ που κατέχουν υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο ισχύος 1GW και μονάδες αποθήκευσης ισχύος 430MW, επιβεβαιώνει την αδιάκοπη επιδίωξη ανάπτυξης και αριστείας του ομίλου. Ωστόσο, η ίδρυση του 5-star Resort Nana Golden Beach στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα και του Nana Princess Resort and SPA το 2018, παράλληλα με το Nana Tennis & Sports Club, επαναπροσδιορίζουν τη φιλοξενία στην Κρήτη. Αφοσιωμένος στην Βιωσιμότητα και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο Όμιλος Καράτζη, επενδύοντας συνεχώς σε έργα και τεχνολογίες που διασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θεωρείται ένας “πράσινος” όμιλος του οποίου οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες είναι ισοδύναμες με την ισχύ ενέργειας που παράγεται από τις ιδιόκτητες μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

www.karatzisgroup.gr  | LinkedIn