Πολιτικά – ΦωκίδαΤοπικά

Ι. Μπούγας: Ενίσχυση με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων Άμφισσας και Μαλανδρίνου

Με την υπ΄αριθμ. 6Κ/2023/29.12.2023/ΑΣΕΠ προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Για τον Νομό Φωκίδας συμπεριλαμβάνονται με το κριτήριο της εντοπιότητας οι παρακάτω (οκτώ) 8 θέσεις : 

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ 1 ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) από 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 έως και 2 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.