Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΚΕΔΕ για Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων: Υφαρπαγή δημοτικών πόρων η παρακράτηση του 20%

Την κάθετη αντίθεσή τους με την παρακράτηση του 20% του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων καθώς και των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων υπέρ του Δημοσίου, εκφράζει το σύνολο των δημοτικών αρχών της χώρας.

Μάλιστα το θέμα ήρθε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ, όπου υπήρξε έντονή αντίδραση των αυτοδιοικητικών παραγόντων, οι οποίοι τόνισαν ότι πρόκειται για υφαρπαγή οικονομικών πόρων που ανήκουν στους δήμους.

Σημειώνουμε ότι υπόχρεοι του τέλους παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών, είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:

α) ξενοδοχεία,

β) MOTELS,

γ) BUNGALOWS,

δ) ξενώνες,

ε) επιπλωμένα διαμερίσματα,

στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 21/26723/11-7-2005), που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το τέλος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης.

Επίσης και το τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων για κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας αποτελεί ακόμα έναν σημαντικό πόρο για τους δήμους της χώρας.

Πλέον η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «χέρι» και σε αυτά τα χρήματα στερώντας από τους δήμους έσοδα και εξαναγκάζοντας τις δημοτικές αρχές να τα αναζητήσουν άλλου, πιθανά φορτώνοντας νέα δημοτικά τέλη στις πλάτες των πολιτών.