Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, για το έτος 2024- 2025, και θα υποβάλλονται έως τις 10 Ιουνίου 2024 και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών. 

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (10 Ιουνίου 2024), η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων εξετάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών. Η διαδικασία επιλογής καθώς και η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ, στο site του Δήμου Δελφών και στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου Δελφών (https://dimosdelfon.gr/anakoinwseis/anakoinosi-gia-tis-aitiseis-eggrafis/), στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών.

Η υποβολή των αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνημμένα, δύναται να γίνει:

– είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων – κηδεμόνων, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του σταθμού

– είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου είναι εφικτό και όπως αναγράφεται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών (τηλ.: 22650-51711) και στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής ή επανεγγραφής, το σύστημα μοριοδότησης, τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κ.α. επισκεφθείτε το site του Δήμου Δελφών στη διεύθυνση  https://dimosdelfon.gr/anakoinwseis/anakoinosi-gia-tis-aitiseis-eggrafis/