Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

Ο Δήμος Δελφών ολοκλήρωσε την έκθεση επικινδυνότητας των οικισμών

Λ. Πιλάλα-Τσακίρη: «Αποτύπωση δεδομένων, συντονισμός και επαγρύπνηση για την προστασία από τις πυρκαγιές»

Ο Δήμος Δελφών ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των οικισμών και την κατάταξή τους με βάση το βαθμό επικινδυνότητας, οι οποίοι βρίσκονται εντός των γεωγραφικών του ορίων και περιβάλλονται από δασική έκταση, σε εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικισμών έγινε με βάση τις έξι ομάδες κριτηρίων, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Πυροπροστασίας. Κατά την  αξιολόγηση  ελήφθησαν υπόψη οι χαρακτηριστικές παράμετροι της γύρω περιοχής, του κάθε υπό μελέτη οικισμού (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες, κλίση οικισμού, βλάστηση και φυτική καύσιμη ύλη, υποδομές και δίκτυα, συχνότητα συμβάντων και εγγενείς κίνδυνοι βάσει του Π.Δ. 575/1980), οι οποίες αποτελούν και παράγοντες για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας για την έναρξη και τη διάδοση δασικής πυρκαγιάς.

Σκοπός της αξιολόγησης επικινδυνότητας των οικισμών είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας του εκάστοτε οικισμού, να μειωθεί η τρωτότητά του στην πυρκαγιά και να περιοριστεί η διάδοση της πυρκαγιάς. 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη, σε δήλωσή της σημειώνει: «Με στόχο την προστασία της ζωής και της υγείας των δημοτών, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, ο Δήμος Δελφών έχει προχωρήσει στην αποτύπωση όλων των στοιχείων που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή οργάνωση στον τομέα της πυρασφάλειας. Το αποτέλεσμα αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, γι’ αυτό και το προηγούμενο διάστημα, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις, αλλά και συνεχίζουν να γίνονται, προκειμένου ο κάθε ένας να αποτελεί μέρος μίας καλά συντονισμένης «μηχανής», η οποία δρα τόσο στην πρόληψη όσο και στο απευκταίο σενάριο της καταστολής».