ΒοιωτίαΕπικαιρότηταΠ.Ε. ΦωκίδαςΠεριφερειακάΤοπικά

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Καταλληλότητα ακτώνκολύμβησης Π.Ε. Φωκίδας και Βοιωτίας για το έτος 2024

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε σειρά δειγματοληπτικών ελέγχων, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια και αναρτά στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις αποφάσεις χαρακτηρισμού καταλληλόλητας ακτών κολύμβησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας για το έτος 2024.
Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, και με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε περισσότερα από 130 δείγματα θαλασσινού νερού, επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις χαρακτηρισμένες ακτές κολύμβησης της Βοιωτίας και της Φωκίδας.

Η κολύμβηση, κατά πάγιο κανόνα της Δημόσιας Υγείας απαγορεύεται μόνο σε καθορισμένες περιπτώσεις υδάτων καθώς και:
α) εντός των λιμανιών,
β) εντός των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων,
γ) σε ζώνη διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες,
δ) σε ζώνη πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων,
ε) στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς και διαλειπούσης ροής, έναντι και εκατέρωθεν βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων,
στ) σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν ιχθυοκαλλιεργειών ιχθυογεννητικών σταθμών.

Επισημαίνεται τέλος ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας είναι μοναδικοί αρμόδιοι και πλέον αξιόπιστοι φορείς για τον χαρακτηρισμό των ακτών κολύμβησης.

Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρήστος – Δημήτριος Γεωργίου δήλωσε: «Ολοκληρώθηκαν, από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας, οι απαραίτητοι έλεγχοι σε περισσότερα από 130 δείγματα θαλασσινού νερού, τα οποία εξετάστηκαν από διαπιστευμένα εργαστήρια. Με βάση τις μετρήσεις ποιότητας των υδάτων, βεβαιώνουμε την καταλληλότητα των ακτών για κολύμβηση. Η προστασία του περιβάλλοντος, των ακτών και των θαλασσών μας, είναι πρωταρχική αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και πολύτιμοι σύμμαχοί μας είναι όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι Στερεοελλαδίτες!»