Δήμος ΔελφώνΤοπικά

«Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης 6ης/2024 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου

Τετάρτη, 28/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, (Δημαρχείο),

1. Αναμόρφωση (4η ) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024.  (Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για παράβολα ΚΤΕΟ. 

(Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και του  υποθηκοφυλακείου. 

(Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

4. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.  

(Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ» 

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας και  Συντήρησης Υποδομών) 

6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ»  Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ 

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας και  Συντήρησης Υποδομών) 

7. Έγκριση 2ης παράτασης ισχύος της προσφοράς των Οικονομικών Φορέων που  συμμετέχουν στον διαγωνισμό της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ  ‘’ΝΕΑ ΠΟΛΗ’’ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 192673 

(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

8. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ  WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 205194 (Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

9. Έγκριση πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και εξοπλισμός  εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δελφών», Α.Α.  ΕΣΗΔΗΣ 205048 

(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

10. Κατάρτιση ετήσιου μνημονίου συνεργασίας- μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών, φυσικών  προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας (εκχιονισμοί-καταπτώσεις-κατολισθήσεις πλημμυρικά φαινόμενα- σεισμοί και πυρκαγιές) έτους 2024. 

(Εισηγήτρια: κα. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας). 

11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου  (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής) 

12. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιάς σε κιγκλιδώματα του  κτιρίου της κτηματικής υπηρεσίας από απορριμματοφόρο του Δήμου. 

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Αδαμάκος, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου) 

13. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Δελφών εκτός των διοικητικών  ορίων. 

(Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Αγγελακόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και  Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) 

14. Ορισμοί δικηγόρων – συμβολαιογράφων – αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά  θέματα.  

(Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Δικηγόρος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς  Τμήματος Νομικής Υποστήριξης)

Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μέσω μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Άμφισσα, 23/02/2024 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ