Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δελφών την Πέμπτη 1/2/2024

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024. (Εισηγήτρια:  κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 4ου τριμήνου  2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών  Υπηρεσιών). 

3. Εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ.  προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Εξουσιοδότηση προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για τον ορισμό υπεύθυνης  λογαριασμού έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της  Ελλάδος. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών  Υπηρεσιών). 

5. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής  παραλαβής και ελέγχου των δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη,  αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Εκλογή εκπροσώπων δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος). 

7. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Δελφών – Μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας  & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) «Ο ΑΡΙΩΝ», για τη χρονική  περίοδο 2024 – 2028). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

9. Συγκρότηση Επιτροπής Μέριμνας Εθνολογικού – Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού κατ΄  άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 (αντ/ση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010). (Εισηγητής: κ.  Δήμαρχος). 

10. Συγκρότηση Επιτροπής Μέριμνας Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου κατ΄ άρθρο  75 του Ν. 4555/2018 (αντ/ση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 11. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Δελφών.  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση επιτροπής της Υ.Α. 6557/406/90 (ΦΕΚΞ 99Β). (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

13. Συγκρότηση Επιτροπής για Έγκριση Αιτήσεων Εγγραφής Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών στο  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ.  Σύμβουλος). 

14. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Έγκρισης και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ. Σύμβουλος). 15. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης  Μερινόπουλος, Εντ. Δημ. Σύμβουλος). 

16. Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Δελφών για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 

18. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 

19. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 

20. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 21. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 22. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 23. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 24. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» οικ. έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος,  Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» οικ. έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος,  Αντιδήμαρχος). 

26. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κ. Ιωάννου στην Άμφισσα. (Αριθ. 36/2023 απόφαση  Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

27. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για  τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου). 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποσταλούν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail).

 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ – ΣΕΓΔΙΤΣΑ