Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δ.Σ. Δελφών. Τα θέματα

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 07/06/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00΄ μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄/6-10-2023),, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  κατωτέρω αναγραφόμενα θέματα: 

1. Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024.  (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024.  (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Έγκριση αναμόρφωσης (1η υποχρεωτική) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών  οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Ιδρύματος «κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο  Ευστάθιος Ι. Μαναίος». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεων Δήμου Δελφών, για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: κα.  Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 5. Λήψη απόφασης για συνέχιση μίσθωσης του Δημοτικού Ξενώνα στην Κοινότητα  Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών κατόπιν θανάτου της μισθώτριας  Δήμητρας Κυριαζή. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης  Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην θέση ΜΠΑΪΡΙ Δημοτικής Κοινότητας  Λιλαίας ΔΕ Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης πηγής ΄ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΒΡΥΣΗ΄ Κοινότητας  Ελαιώνα Δ.Ε. Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης).

8. Έγκριση λύσης μίσθωσης (αποδέσμευση κτιρίου 7 που στεγάζει το Λαογραφικό Ιστορικό  Μουσείο Πολυδρόσου, μετά από αίτηση της εκμισθώτριας. (Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα  Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

9. Τροποποίηση (3η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2024 με  ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους  2024. (Εισηγήτρια: κα. Σπυριδούλα Λαχανά, Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος  Προγραμματισμού). 

10. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης,  Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Εντ. Δ.Σ., Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.).  

11. Παράταση προθεσμίας (2η) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών). 

12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011482246, του Δήμου Δελφών,  Α.Μ.7/2023. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

13. Παράταση προθεσμίας (2η) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν.  Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 

14. Έγκριση εισόδου – εξόδου για μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων  κατασκευών, στην εταιρεία «Γρ. Δήμος – Γ. Σκοπελίτης Ι.Κ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο:  «Α.Ε.Κ.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ» στη θέση «Βύσαλα» εκτός οικισμού Γραβιάς, Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου  Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών,  Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών). 

15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για διάθεση κοινόχρηστων χώρων (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)  πλατειών για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δημοτικής Κοινότητας  Άμφισσας ΔΕ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

16. Γνωμοδότηση για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης βάσει του Ν. 4759/2020  ιδιοκτησίας Παλαιολόγου Λεωνίδα, Γεωργίου, Μόρη – Ηλία, Καμμένου Παναγιώτη,  Γεωργίου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος, Αντιδήμαρχος ). 

17. Επί της 8/4-1-2024 αίτησης των Χαραλάμπους Αγγελογιάννη και Παναγούλας Αγγελογιάννη  στο Χρισσό του Δήμου Δελφών, για λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν. 4759/2020  σχετικά με Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Χρισσό. (Εισηγητής: κ. Αστερινός  Δημητρίου, Αντιδήμαρχος). 

18. Λήψη Απόφασης για Συμπλήρωση της αριθ. 347/22.08.2023 (ΑΔΑ:9Ψ6ΣΩ9Θ-1ΓΥ)  Απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Άρση απαλλοτρίωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου και  Ηλιούλας Αρτινού στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος,  Αντιδήμαρχος). 

19. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Ιτέας.  Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ. Σύμβουλος). 

20. Εγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2023- 2024». (Πρακτικό 10/2024). Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ.  Σύμβουλος). 

21. Εγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2023- 2024». (Πρακτικό 11/2024).(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ. Δημ.  Σύμβουλος).

22. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 03/29-01-2021 απόφασης «Πρόταση καθιέρωσης ετήσιας  τοπικής εκδήλωσης εθνικής μνήμης στην Κοινότητα Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης  Βαρβάτος, Αντιδήμαρχος). 

23. Eπί αιτήματος της Τοπικής Φιλοδασικής Ένωσης Γαλαξιδίου για δωρεάν παραχώρηση  δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος, Αντιδήμαρχος). 

24. Αξιολόγηση αιτήσεων και σύνταξη Α’ πίνακα δικαιούχων και Β’ πίνακα απορριπτέων, για  την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δημ.  Κοινότητας Γαλαξιδίου, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα  Νικολάου Μάμα». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος, Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για  Γενικά και Ειδικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση  προσλήψεων τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιο αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την  καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη  δωρεών και χορηγιών) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2024-2025. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος  Γιογάκης, Αντιδήμαρχος). 

26. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση συνολικού εμβαδού 277,35 τ.μ.  ιδιοκτησίας Δήμου Δελφών(π. Δήμος Ιτέας) για την κατασκευή του έργου «ΚΟΜΒΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ» στην περιοχή «ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΜΟΛΟΙ» επί της  Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

27. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του έργου «Αιολικός Σταθμός (ΑΠΕ) παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3 MW στη θέση «Γλυτσό» Δ.Ε Δεσφίνας Δήμου Δελφών Ν.  Φωκίδας. . (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

28. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του έργου «Αιολικός Σταθμός (ΑΠΕ) παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,2 MW στη θέση «Μαυροδήμος» Δ.Ε Δεσφίνας Δήμου  Δελφών Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

29. Γνωμοδότηση για δημοσίευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου  Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ανύψωσης τάσης Μ.Τ./400 kV με κωδική ονομασία ¨ΚΥΤ ΑΧΕΛ. – ΔΙΣΤ.Β¨ της “ΤΟΡΕΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” στη θέση ΄΄ ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ ΄΄ στο  Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ: 2404005924). (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος,  Αντιδήμαρχος). 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποσταλούν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail). 

 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου  

 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ – ΣΕΓΔΙΤΣΑ