ΕπικαιρότηταΚοινωνικοί ΦορείςΤοπικά

Την Τρίτη στην Ε.Ο. Γραβιά – Βάριανη : Ελεγχόμενες εκρήξεις και απαγόρευση διέλευσης

Νέα διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Ε.Ο. Γραβιάς -Βάριανης προκειμένου να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη για το οδικό έργο ανακοίνωσε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας

Η ανακοίνωση:

Άρθρο 1
1.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας την 28-05-2024 και από ώρα 14.45 έως 15.30 από τη 30,000 χ/θ Ε.Ο Θερμοπυλών Άμφισσας έως τη 33,500 χ/θ Ε.Ο Θερμοπυλών Άμφισσας για λόγους ασφαλείας των διερχόμενων οχημάτων προκειμένου πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη ανατίναξη πλησίον της 13,600 χ/θ της Ε.Ο. Μπράλου-Άμφισσας.

2.- Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας Δελφών τοποθετηθεί σήμανση, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

  1. – Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται για τη συντήρηση και τον καθημερινό 24ωρο έλεγχο της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης λόγω του περιορισμένου πλάτους της προσωρινής στένωσης, το οποίο είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΦΕΚ-905/Β/20-05-2011.

Επισημαίνεται στην περιοχή εισόδου η τοποθέτηση αναλαμπούντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα ρύθμισης κυκλοφορίας και η ορθή λειτουργία τους θα εξασφαλίζεται με μέριμνα του αναδόχου του έργου.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδος αρχίζει :
α) Με την επιτόπια πραγματοποίηση αυτοψίας από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Άμφισσας Δελφών και τον υπεύθυνο του αναδόχου του έργου, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
β) Από τη δημοσίευσής της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3861/2010

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές από το Ν. 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις, η δε εκτέλεσή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας Δελφών.