Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Την Τρίτη συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Ιτεας

 Παρακαλούμε όπως στις 4 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη ώρα 18:00  προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.  3852/2010 με θέματα:  

 1.Συζήτηση επί αιτήματος του κ. Λιναρδάτου Δημητρίου για  χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μουσικής  Μουσικών Οργάνων για το έτος 2024.  

2.Συζήτηση επί αιτήματος του κ. Κατσένιου Αθανασίου για  χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μουσικής  Μουσικών Οργάνων για το έτος 2024  

3.Συζήτηση επί αιτήματος της επιχείρησης επ΄ονόματι ΜΙΧ.  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων για το έτος  2024.  

4.Γνωμοδότηση για τη τοποθέτηση κάδων επι της οδού  Καποδιστρίου 34 & 54 στη Δ.Κ. Κοινότητα Ιτέας .  

5.Γνωμοδοτηση για την εκ περιτροπής τοποθέτηση αν τριμήνου των  κάδων που βρίσκονται στη πλατεία Μάκρης στη ΔΚ. Ιτέας . 

6. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση συνολικού εμβαδού 277,35μ2  ιδιοκτησίας Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Ιτέας) για την κατασκευή  του έργου «Κόμβος. Δυτικής Εισόδου και Εξόδου Ιτέας Π.Ε.  Φωκίδας» στην περιοχή «Γαλλικοί Μόλοι Επίτης Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου».  

7. Συζήτηση επι αιτήματος της ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.(κ.  ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) σχετικά με τη χορήγηση άδειας  διαμόρφωσης πεζοδρομίου λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθ.  361/4.3.2024 απάντηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου  Δελφών  

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  

 Κοινότητας Ιτέας  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ