Δήμος ΔωρίδαςΤοπικά

Τη Δευτέρα στις 10:30 συνεδριάζει δια περιφοράς το δ.σ. Δωρίδας

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση  του Δήμου Δωρίδος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα πλαίσια της δίκης που άνοιξε με την  με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 73729/2022 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης ΕΑΚ 1965/2022 Αγωγής. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος)
  2. Ορισμός Εκπροσώπων των Δήμων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις Επιτροπές διαγωνισμού των έργων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
  3. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος)
  4. Εξουσιοδότηση Αν. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων του προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  5. Εκπροσώπηση του Δήμου Δωρίδος στις Τράπεζες. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  6. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος)