ΑθλητικάΠοδόσφαιρο

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου οι εκλογές στην ΕΠΣ Φωκίδας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών , για την ανάδειξη του νέου ΔΣ., συκαλεί η ΕΠΣ Φωκίδας για τη Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου ΕΠΣ Φωκίδας στην Άμφισσα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών
  2. Εκλογη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 28), στις γενικές συνελευσεις προεδρευει πάντα ο πρόεδρος της ΕΠΣ
    3.Επικύρωση πρακτικών Γ.Σ
  3. Ενημέρωση των μελών για την οικονομική κατάσταση από 1/1/2024 έως και 31/5/2024.
  4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες της εκτελεστικής επιτροπής και της εξελεγκτικής επιτροπής
  5. Εκλογές για την ανάδειξη νέας εκτελεστικής και εξελεγκτικής επιτροπής

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο και μία ώρα αργότερα (ώρα 19:00) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ.
Επί των θεμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση – την υπόδειξη υποψηφίων – το δικαίωμα ψήφου – τα κωλύματα εκπροσώπων και υποψηφίων και ρυθμίζονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις της Ε.Ε. ΕΠΣ Φ ωκίδας