Δήμος ΔωρίδαςΤοπικά

Το Σάββατο 29 Ιουνίου συνεδρίαζει το Δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας

Η έγκριση και ο προυπολογισμός του δημοτικού λιμενικού ταμείου Δωρίδας δεσπόζει στα θέματα της συνερδίασης του δημοτικού συμβουλίου Δωρίδας που θα συνεδριάσει το Σάββατο 29 Ιουνίου και ώρα 18:40 μμ στο Λιδωρίκι
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτους 2024, στο Δήμο Δωρίδος». (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλαχογιάννης Θεόδωρος)
 2. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 3. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος”, έτους 2024. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος» κ. Τσαφαλόπουλος Αλέξιος)
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος”. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος» κ. Τσαφαλόπουλος Αλέξιος)
 5. Έγκριση Πίνακα ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2024 «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024», του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος» κ. Τσαφαλόπουλος Αλέξιος)
 6. Έγκριση του απολογισμού της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος, για το οικονομικό έτος 2023. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 7. 1η παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 11/2022). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 8. 5η παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2021) με ανάδοχο «ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 10. 2η παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 13/2023). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αρμοδιότητας περιοχής Λιμεναρχείου Ιτέας περί χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων, ως πολυσύχναστων ή μη, για την πρόσληψη ναυαγοσώστη για το έτος 2025. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 12. Αίτημα του κ. Πέτσα Αλέξανδρου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον της διεύθυνσης κατοικίας του, στη Δημοτική Κοινότητα Ερατεινής του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος)
 13. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Σωταίνης και του προαύλιου χώρου αυτής. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)