Δήμος ΔωρίδαςΕπικαιρότηταΤοπικά

Το Σάββατο 6 Απριλίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο  Λιδωρίκι την 06η Απριλίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄/6-10-2023), για τη συζήτηση και λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Δ΄ Τρίμηνο 2023) για τα αποτελέσματα της  εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 του Δήμου  Δωρίδος. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και  Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών) 

2 Εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ.  Χασούρας Ξενοφών) 

3 Τροποποίηση της 18/2022 (με ΑΔΑ: Ψ9ΠΒΩ9Ζ-ΡΨΖ) απόφασης Δημοτικού  Συμβουλίου (Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης, άρδευσης και  αποχέτευσης, για το οικονομικό έτος 2022) (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος, κ. Αντωνόπουλος Λεωνίδας) 

4 Διατύπωση γνώμης επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,35 MW της ‘’3S  ΜΕΠΕ’’ στη θέση «KOΥΤΡΟΥΛΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ  :2401007329) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κατσαρός Χαράλαμπος)  

5 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Δωρίδος 2024-2028 (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και  Ισότητας των Φύλων, κα Παπαδοπούλου Γεωργία) 

6 Καταβολή Παροχής Γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνων Πόρων – Μόνιμο  Προσωπικό, Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-65, Πρόγραμμα COVID-19-,  (ΦΕΚ197/Α’/12.10.2020) – εκκρεμότητες έτος 2023 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)

7 Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο «Ο Μόρνος» (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)  8 Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου για τις ανάγκες γραφείου  Δημοτικής Κοινότητας Ελαίας (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ.  Φλετούρης Κωνσταντίνος)  

9 Ανανέωση άδειας για προσωρινή κατασκευή έμπροσθεν του καταστήματος της  κας Πάζα Μαρίας, στη Δημοτική Κοινότητα Ερατεινής Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Γκίκας Χρήστος) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ