Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

ΔΕΥΑ : Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση – αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το Διυλιστήριο Άμφισσας – Αντλιοστασίο Αγ. Γεώργιου – Δεξαμενή Αγ. Ευθυμίας- Αντλιοστάσιο Καναπίτσας – Δεξαμενή Βουνιχώρας έως Δεξαμενή Πεντεορίων»

Ιωαν. Μανανάς: «Λύσεις σε χρόνια προβλήματα συνέπεια του τρόπου λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.»

Ένα ακόμα σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης δρομολογείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, καθώς με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης των μελετών του. 

Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν της υποβολής πρότασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών εντάχθηκε στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-25» το έργο με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση – αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το Διυλιστήριο Άμφισσας – Αντλιοστασίο Αγ. Γεώργιου – Δεξαμενή Αγ. Ευθυμίας- Αντλιοστάσιο Καναπίτσας – Δεξαμενή Βουνιχώρας έως Δεξαμενή Πεντεορίων», συνολικού  προϋπολογισμού 242.844,93 ευρώ. Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο οριστικής για τη βελτίωση του Κλάδου 2 του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών και πιο συγκεκριμένα, το τμήμα του δικτύου από το Διυλιστήριο έως το Αντλιοστάσιο Αγ. Γεώργιος και προς τον οικισμό της Αγ. Ευθυμίας έως τους Αγ. Πάντες. Στο πλαίσιο της μελέτης θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση του προβλήματος επάρκειας νερού των οικισμών και θα προταθούν τεχνικά έργα σε επίπεδο οριστικής μελέτης για την επιλεγείσα λύση. Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην αναβάθμιση των αντλιοστασίων και των δεξαμενών, καθώς και μερική επαναχάραξη τμημάτων του δικτύου, τα οποία διέρχονται από δυσπρόσιτες περιοχές με δύσκολη προσβασιμότητα. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα καταλήγουν στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, τα οποία θα μπορούν να προταθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, για την κατασκευή ολοκληρωμένου τεχνικού έργου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Δελφών, κ. Ιωάννης Μανανάς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η Δ.Ε.Υ.Α. εργάζεται τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης, συνέπεια του οποίου είναι και η δρομολόγηση-πραγματοποίηση σημαντικών έργων, όπως αυτό, μέσω του οποίου θα δοθούν  λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα ύδρευσης.