Δήμος ΔωρίδαςΤοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας την Τριτη

 Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄/6-10-2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MW με χρήση συσσωρευτών της ‘’ΚΟΚΚΙΝΑΡΙ ΚΑΜΠΗΕ ΙΚΕ’’ στη θέση «Κοκκινάρι» των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας. (ΠΕΤ: 2312010925) (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κατσαρός Χαράλαμπος)
 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΗ ΚΟΡΦΗ ΜΙΚΕ’’ στη θέση «Ψηλή Κορφή» Δ.Ε. Γαλαξιδίου και Λιδωρικίου των Δήμων Δελφών και Δωρίδας αντίστοιχα, στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ: 2401001223). (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κατσαρός Χαράλαμπος)
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φρομουζόπουλος Παναγιώτης)
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την ανάπτυξη πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Δωρίδος (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φρομουζόπουλος Παναγιώτης)
 8. Καθορισμός αμοιβής για Ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο της εντολής σύνταξης και υποβολής Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της  σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθ. πρωτ. Ι- 361460 από 6.11.2023 Αίτησης Αναθεώρησης που άσκησε ο Δήμος από τη Ρ.Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 79/2023 Απόφασης του Αντιπροέδρου του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (μετά των συνοδών έργων), εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κατσαρός Χαράλαμπος)
 9. Καθορισμός αμοιβής για την Παράσταση/συζήτηση Αιτήσεων Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για σχεδιαζόμενα Αιολικά Πάρκα (μετά των συνοδών του έργων οδοποιίας), εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος (θέση Μεσοβούνι και θέση Άγιοι Πάντες). (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κατσαρός Χαράλαμπος)
 10. Λύση μίσθωσης μεταξύ του πρώην Δήμου Ευπαλίου (νύν Δ. Δωρίδος) και της εταιριας «PANAFON» (NYN VANTAGE TOWERS SINGLE MEM). (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 12. Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων νομικών προσώπων που μεταβιβάζονται στο Δήμο – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 13. Αιτήματα του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης α) παραχώρηση της αριστερής αίθουσας του Δημ. Σχολείου για την διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων & β) παραχώρηση γραφείου στον 1ο όροφο του Κοινοτικού Καταστήματος (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ