Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Δ.Τ. Δήμου Δελφών: Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Ο δήμος Δελφών θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης και ανάδειξης του Ελαιώνα  

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας – Ν.Π.Ι.Δ.. 

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

  • Πρόεδρος: ο κ. Ευάγγελος Βέργος, Γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας
  • Αντιπρόεδρος: η κ. Ειρήνη Χαιρέτη, Δημόσιος Υπάλληλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Και μέλη οι: 

  • κ. Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού
  • κ. Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωπος του ιδίου Υπουργείου
  • κ. Ιωάννης Τζαβάρας, Συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός, πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Άμφισσας, Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας  και του Καλλικρατικού Δήμου Δελφών, εκπρόσωπος του Δήμου Δελφών
  • κ. Μαρίνα-Σελήνη Κατσαϊτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωπος του ιδίου Πανεπιστημίου
  • κ. Καλλιόπη Τσεκρέκου, Δημόσιος Υπάλληλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με εξαίρεση τη θητεία της Αντιπροέδρου για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Φορέας Διαχείρισης συστάθηκε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό την αποκατάσταση, την προστασία, την ανάδειξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την ολοκληρωμένη διοίκηση και διαχείριση του Ελαιώνα, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας. Μεταξύ άλλων στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής μορφής του Ελαιώνα και της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας, η ανάπτυξη της παραγωγής του, η βελτίωση της ποιότητας αυτής, καθώς και η προβολή-προώθηση του προϊόντος της «Κονσερβολιάς Άμφισσας» και των λοιπών παραγόμενων προϊόντων και παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας. Επίσης, ο νέος Φορέας θα μεριμνά για την αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, εντός των ορίων του Ελαιώνα, για την προληπτική πυρασφάλεια και την ορθολογική άρδευση αυτού, καθώς και για την εν γένει διαχείριση των υδατικών πόρων και των αποβλήτων.

Ο Δήμος Δελφών εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, ευχαριστώντας την κυβέρνηση καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν έως σήμερα για τη σύσταση του Φορέα, τονίζοντας πως όπως έπραξε έως σήμερα, έτσι και στο μέλλον θα σταθεί αρωγός κάθε προσπάθειας η οποία θα έχει ως στόχο ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελαιώνα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και της χώρας, αποτελώντας μεταξύ άλλων πολύτιμο παράγοντα πολιτιστικής σημασίας ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.