Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΚοινωνικοί ΦορείςΤοπικά

Ερωτήματα και προτάσεις του προέδρου του Επιμελητηρίου Β. Αυγερινού για τους Ρομά

Προς: 

– Δήμο Δελφών

Υπόψη Δημάρχου

κ.Παναγιώτη Ταγκαλή

331 00 Άμφισσα

– Επιτροπή διερεύνησης χώρων

 μετεγκατάστασης των Ρομά

331 00  Άμφισσα

Εν όψει της 2ης συνεδρίασης της επιτροπής και ως μέλος ορισμένο από το Επιμελητήριο Φωκίδας, καταθέτω πλέον και εγγράφως ερωτήματα μου, τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, τόσο, από το  έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2023 το οποίο συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος 321 δημοτών του Δήμου μας, όσο και στην 1η συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής που επίσης δεν πήρα καμία απάντηση. 

Αφορούν μεγίστης σημασίας ενημέρωση και στοιχεία τα οποία από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνουν γνωστά τουλάχιστον στα μέλη της εν λόγω επιτροπής από τον Δήμαρχο Δελφών κ. Ταγκαλή Παναγιώτη όσο και από τον υπεύθυνο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Μερινόπουλο και για το λόγο αυτό σας τα υποβάλω ξανά.  

  1. Υπάρχει απογραφή πληθυσμού των ΡΟΜΑ στον Δήμο Δελφών έως τις 11 Δεκεμβρίου 2023, οπού και τέθηκε το ερώτημα στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο όπως π.χ. Φύλο, ηλικίες, αριθμός οικογενειών;
  2.  Υπάρχει πλήρης απογραφή των αυθαίρετών κατασκευών (παραπηγμάτων) με  αποτύπωση και φωτογράφηση τόσο από αεροφωτογραφίες όσο και η κάθε μια χωριστά από τις υπηρεσίες του Δήμου;
  3. Ποια τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δελφών για το πόσες οικογένειες, ή  φυσικά πρόσωπα  πληρούν τα κριτήρια προς ένταξη στην Κοινότητα  με την μορφή επιδότησης ενοικίου;
  4.  Έχει ο Δήμος Δελφών Σχέδιο Διαχείρισης  για την κοινότητα των ΡΟΜΑ;  Έχει συνταχθεί τοπικό σχέδιο δράσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εάν η απάντηση είναι ναι,  ποιος το συνέταξε, πότε συντάχθηκε και που κατατέθηκε. 
  5. Μπορεί ο Δήμος να μας  ενημερώσει τι προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία για την διαχείριση των Δημοτών ΡΟΜΑ του Δήμου Δελφών και τι προβλέπεται για τους μη Δημότες;
  6. Ποια προγράμματα από το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ισχύ ή αναμένεται να ανακοινωθούν και αφορούν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες των ΡΟΜΑ;
  7. Προτίθεται να προτείνει και να διεκδικήσει ο Δήμος Δελφών ειδικό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ή προσωρινής μετεγκατάστασης για τους Δημότες του ΡΟΜΑ από το αρμόδιο Υπουργείο;
  8. Προτίθεται να προτείνει και να διεκδικήσει ο Δήμος Δελφών  πρόγραμμα από την ΔΥΠΑ για κοινωνική εργασία των Δημοτών του ΡΟΜΑ, στοχευόμενα και βασιζόμενος στην ειδική και με πολλές ιδιαιτερότητες γεωγραφική μας περιοχή, λόγω των πολλαπλών δεσμεύσεων, όπως Δελφικό τοπίο, παραδοσιακός ελαιώνας, αγωγός ύδρευσης Λίμνης Μόρνου; 

Ζητώ όπως τα παραπάνω γίνουν γνωστά στα μέλη της επιτροπής που δεν ταυτίζονται με πρόσωπα προτεινόμενα από  τον Δήμο Δελφών ώστε και αυτά τα μέλη με την σειρά τους να μπορέσουν να καταθέσουν τεκμηριωμένα τις προτάσεις τους. 

Στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν οι συνδημότες μας ΡΟΜΑ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου σύστασης αυτής της επιτροπής που σκοπό της έχει να βρεθεί μια τοποθεσία προσωρινής μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ που τόσα χρόνια ο Δήμος Δελφών, εάν και υπεύθυνος αδυνατούσε να βρει λύση και για να μην θεωρηθεί από κανέναν ότι το Εμπορικό Επιμελητήριο Φωκίδας δεν θέλει να συμβάλει στον διάλογο προτείνουμε τα εξής.

Η καλύτερη δυνατή θέση με τα όσο λιγότερα προβλήματα  για την προσωρινή και μόνο των Δημοτών του Δήμου Δελφών μετεγκατάσταση ΡΟΜΑ κατά την άποψή μας είναι τα σφαγεία που σήμερα βρίσκονται τα αδέσποτα σκυλιά, γιατί ο χώρος γειτνιάζει με τον δρόμο και τον χείμαρρο της Σκίτσας, το οικόπεδο είναι του Δήμου, έχει αποχαρακτηριστεί από το ΚΑΣ, διαθέτει νερό και φωτισμό, είναι περιφραγμένο, έχει ήδη κτιριακές εγκαταστάσεις που μπορεί να λειτουργήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για τους ΡΟΜΑ, είναι κοντά στην πόλη, μακριά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν είναι σε δρόμο που οδηγεί σε άλλες κοινότητες και σε αγροτικές καλλιέργειες ώστε να κινδυνεύουν οι συμπολίτες μας να εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα. 

Τα  κυρία προβλήματα που πρέπει να εξετάσει ο Δήμος είναι η δημιουργία κόμβου εισόδου από τον Εθνικό δρόμο, η αποζημίωση αυτών που συνορεύουν με τον χώρο για την ζημία που θα υποστούν στις καλλιέργειες τους και τέλος, η δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει και δεν θα υπάρξει άλλος καταυλισμός στην Άμφισσα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας

Αυγερινός Γεωργ. Βασίλειος