Πολιτικά

 Λουκία Μαστροπέρρου: Η Κυβέρνηση της ΝΔ κορόιδεψε κατ’ επανάληψη τους ελεύθερους επαγγελματίες

Γράφει η Λουκία Μαστροπέρρου
μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.
υποψήφια βουλέυτρια Φωκίδας

Μόλις δυο μήνες πέρασαν από την ψήφιση του Νόμου σχετικά με τα μέτρα για την αποφυγή της φοροδιαφυγής και ήδη οι επιπτώσεις είναι αισθητές στους φορολογούμενους.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ κορόιδεψε κατ’ επανάληψη τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο τους.
Τους ξεγέλασαν προεκλογικά, υποσχόμενοι τη μείωση φόρων και την κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος.
Τους είπαν ψέματα και μετεκλογικά και τους αιφνιδίασαν ως προς το χρόνο εφαρμογής των νέων φορολογικών ρυθμίσεων καθώς θα ισχύσουν για τη φορολόγηση και των εισοδημάτων του 2023.
Την ίδια στιγμή, 473.000 αυτοαπασχολούμενοι ή το 64,33% αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση, θα πληρώσουν σημαντικά υψηλότερους φόρους ενώ το Τέλος Επιτηδεύματος εν τέλει δεν καταργήθηκε, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά μειώθηκε κατά 50% για όλους στα 325€.

Εφόσον με τον παρόντα νόμο θα φορολογηθούν τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών του 2023, οι πληττόμενοι είναι πιθανό να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο για ηλεκτρονικές δαπάνες που θα έπρεπε να έχουν κάνει το 2023, σύμφωνα με το τεκμαρτά υπολογιζόμενο εισόδημά τους. Το απαιτούμενο ποσό δαπανών των φορολογουμένων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού τους εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις, το ελάχιστο τεκμαρτό τους εισόδημα ταυτίζεται με το πραγματικό.
Έχει υπολογιστεί ότι ετησίως η αύξηση στη βεβαίωση του φόρου εισοδήματος
των ελευθέρων επαγγελματιών ανέρχεται στις 716.000.000 ευρω μια σημαντική διαφορά, η οποία θα προστεθεί στο ήδη δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος.
Η ΝΔ στην πραγματικότητα δεν νομοθέτησε κανένα μέτρο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής για τους μεγάλους και πολύ μεγάλους «παίχτες» της αγοράς ενώ ανέδειξε τους αυτοαπασχολούμενους ως τους βασικούς, αν όχι μοναδικούς υπαίτιους για τη φοροδιαφυγή ξεκινώντας και πάλι το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού.
Επιπλέον η Κυβέρνηση της ΝΔ έκανε ένα ακόμη ολέθριο λάθος συνδέοντας τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων – ατομικών επιχειρήσεων είτε με το ύψος του εκάστοτε κατώτατου μισθού είτε με τον υψηλό

τερο μισθό που καταβάλλει σε εργαζόμενό του. Όποιο ποσό είναι υψηλότερο! Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:
α. Αν έχει εργαζόμενο στην επιχείρησή του, ο οποίος πληρώνεται με περισσότερα από τον κατώτατο, τότε έχει κίνητρο να τον απολύσει για να προσλάβει έναν νέο, που θα πληρώνεται με τον κατώτατο.
β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι – ατομικές επιχειρήσεις δεν θα συμφωνήσουν ποτέ σε αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ωστόσο, για το 2024 η ΝΔ διά του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί από βήματος ΔΕΘ να ανεβάσει τον κατώτατο μισθό.
Ποιος όμως θα συμφωνήσει σε αύξηση και του μισθολογικού κόστους και της φορολογίας του ταυτόχρονα;
Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι παρακάμφθηκε η θεμελιώδης αρχή της ισότητας ενώπιον των δημόσιων βαρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος και τα προτάγματά της κατά την θέσπιση του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συστήματος.
Η ισότητα ενώπιον των δημόσιων βαρών επιβάλλει την ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων αλλά και την άνιση
μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων.
Συνεπώς, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές του Κράτους Δικαίου και της Νομιμότητας, των Θεμελιωδών Δικαιωμά

των του Ανθρώπου.
Το φορολογικό τεκμήριο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 15 επ. του Ν. 5073/2023, έρχονται σε αντίθεση προς τις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος.
Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται και μια καίρια θεσμική και πολιτική παθογένεια της κρατικής μηχανής, τουλάχιστον κατά το μέρος της εκείνο το οποίο αφορά την εν γένει δημοσιονομική οργάνωση και πολιτική. Τούτο οφείλεται και στο ότι η τακτική υιοθέτησης αμάχητων φορολογικών τεκμηρίων όχι μόνο δεν είναι νέα αλλ’ ανατρέχει στο απώτερο παρελθόν, και μάλιστα παγιούμενη και εντεινόμενη.
Ωστόσο, από την μια πλευρά η πολιτική αυτή αποβαίνει, κατά πολύ μεγάλο μέρος, αναποτελεσματική. Αφού και η είσπραξη άμεσων φόρων ελάχιστα βελτιώνεται -αν βελτιώνεται- και οι έμμεσοι φόροι, όπως είναι αναμενόμενο, παραμένουν στα ίδια επίπεδα -αν δεν αυξάνονται μάλιστα- ενώ οι φορολογικές αρχές, από την πλευρά τους, αποδέχονται ακόμη περισσότερο φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, καθώς και φαινόμενα εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Και μάλιστα με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, όπως προκύπτει και από τους διεθνείς δείκτες εκθέτωντας την Χώρα μας.
Η ΝΔ οδηγεί με τον παρόντα Νόμο οδηγεί χιλιάδες επιχειρηματίες στο λουκέτο και στην ανεργία ενώ εμμέσως ομολόγησε ότι έχει αποτύχει πλήρως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.