ΕπικαιρότηταΚοινωνικοί ΦορείςΤοπικά

Παρατείνονται μέχρι 31-10-2024 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Ε.Ο. Μπράλλος -Άμφισσα

Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2024 στο τμήμα της Ε.Ο. Μπράλλος Άμφισσας που γίνονται χωματουργικές εργασίες αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας

Στην αποφασή του αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

1.- Την παράταση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα έως την 31-10-2024, λόγω εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών στο τμήμα του έργου από χ/θ 13,150 έως χ/θ 13,600 Ε.Ο. Μπράλου-Άμφισσας (Ε.Ο. Θερμοπυλών –Άμφισσας) (χιλιομέτρηση μελέτης, τμήμα που βρίσκεται μεταξύ του κόμβου Βάριανης και κόμβου Μεταλλείων Βωξίτη) στα πλαίσια « Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία-Ιτέα- Αντίρριο , Τμήμα: τέλος Παράκαμψης Γραβιάς –Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη»
Οι χρήστες του εθνικού δικτύου θα κινούνται στην παρακαμπτήριο οδό μήκους περίπου 150 μ. με στένωση του οδοστρώματος από τη χ/θ 13,150 έως τη χ/θ 13,600 στο εύρος του καταστρώματος της υφιστάμενης Ε.Ο. Ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Άμφισσα κάμπτεται ο άξονας της οδού με δύο αριστερόστροφες καμπύλες ακτίνας 320 και 60 μ περί τη χ/θ 13,500 της νέας οδικής αρτηρίας.

2.- Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας Δελφών τοποθετηθεί σήμανση, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

  1. – Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται για τη συντήρηση και τον καθημερινό 24ωρο έλεγχο της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης λόγω του περιορισμένου πλάτους της προσωρινής στένωσης, το οποίο είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΦΕΚ-905/Β/20-05-2011, ως περιγράφεται στην παραγρ. 2.1 (ΣΗΜΑΝΣΗ) της υπ’ αριθ. 6 ανωτέρω σχετικής Τεχνικής Έκθεσης.

Επισημαίνεται στην περιοχή εισόδου η τοποθέτηση αναλαμπούντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα ρύθμισης κυκλοφορίας και η ορθή λειτουργία τους θα εξασφαλίζεται με μέριμνα του αναδόχου του έργου.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδος αρχίζει :
α) Με την επιτόπια πραγματοποίηση αυτοψίας από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Άμφισσας Δελφών και τον υπεύθυνο του αναδόχου του έργου, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
β) Από τη δημοσίευσής της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3861/2010

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές από το Ν. 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις, η δε εκτέλεσή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας Δελφών.