Πολιτικά

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: “Να ενταχθούν στο σύστημα «Απάτητων Βουνών», περιοχές από το ορεινό τόξο της Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας”

“Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ορίσει περιοχές που έχουν ήδη ενταχτεί στο δίκτυο των «Απάτητων Βουνών». Αυτές οι περιοχές προστατεύονται από τεχνητές επεμβάσεις, που επηρεάζουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα στο φυσικό τους περιβάλλον. Από τη Στερεά Ελλάδα η μόνη περιοχή που έως τώρα έχει ενταχθεί είναι τα Άγραφα, σε συνολική έκταση 94,42 τετραγωνικών χιλιομέτρων και υψομετρικού εύρους 1.747 μέτρων (από 371 έως 2.118 μ.)”, σημειώνουν εισαγωγικά στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν:

“Η ορεινή Φωκίδα έχει μοναδικό οικοσύστημα, με εκβολές ποταμών, πηγές νερού, περιοχές NATURA και ειδικές περιοχές προστασίας, με την ακόλουθη κωδικοποίηση: 

GR2440004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ

GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

GR2450007 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ 

GR2450008 ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Για την προστασία του οικοσυστήματος του ορεινού τόξου της Φωκίδας, περιοχές από το σύμπλεγμά Βαρδούσια έως Οίτη και περιοχές στον Παρνασσό, πρέπει να ενταχθούν στο δίκτυο των «Απάτητων Βουνών».
Η Στερεά Ελλάδα σήμερα είναι η πρώτη περιφέρεια της Χώρας σε αριθμό και ισχύ αιολικών πάρκων, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αυτονομία της Χώρας και την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ. 

Χρειάζεται στην περιοχή πρόβλεψη προστασίας για οικοσυστήματα, αλπικές ζώνες και δάση στο σύστημα από Βαρδούσια έως Παρνασσό, ώστε να είναι δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, η συγκράτηση του πληθυσμού και το αναφαίρετο δικαίωμα των επόμενων γενεών να χαρούν οικοσυστήματα χωρίς πληγές και παρεμβάσεις”. 

Με τα δεδομένα αυτά, οι Γ. Μουλκιώτης, Μ. Χριστοδουλάκης και Φ. Παρασύρης ρωτούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Ποιες οι ενέργειες της Κυβέρνησης για την προστασία των ανωτέρω οικοσυστημάτων, στο ορεινό τόξο από Βαρδούσια σε Παρνασσό; 
  2. Θα συμπεριλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ορεινό τόξο από Βαρδούσια σε Παρνασσό στο σύστημα των «Απάτητων Βουνών»; 
  3. Υπάρχει σχεδιασμός στην κυβέρνηση για το μέλλον των εγκαταστάσεων αιολικών σταθμών όταν θα λήξει ο χρόνος λειτουργίας αυτών; Πως θα προστατευθεί η περιοχή ώστε σε επόμενες δεκαετίες να μην γίνει η Στερεά πάρκο εγκαταλελειμμένων αιολικών πάρκων;