Δήμος ΔελφώνΤοπικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΛΦΩΝ

Σας προσκαλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις  29/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 67Ατου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό  τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄/6-10-2023). 

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια,  μπορούν να υποβληθούν, εγγράφως, θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημ.  Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων που αφορούν στο έργο της Δημοτικής  Αρχής έως 26/02/2024 και ώρα 14:00΄μ.μ. στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Στη συνεδρίαση αυτή συζητούνται έως (10) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Δημ.  Συμβούλους και έως (2) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Προέδρους των Δημοτικών  Κοινοτήτων 

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης δίνονται στην με αριθ. 98/Α.Π. 8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την οποία σας  επισυνάπτουμε. 

 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου  

 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ – ΣΕΓΔΙΤΣΑ