Προορισμοί

Στους 32 εκατομμύρια ανέρχονται οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 17,3% και διαμορφώθηκε σε 31.97 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 27, 25 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και να ανέλθουν στα 20,1 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 11,0% και διαμορφώθηκαν στα 10.9 δισ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.41,4 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8 ,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,9%, καθώς και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που εμφάνισαν αύξηση κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,06 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 11,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 19.285,5 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 12.,7 εκατ . ταξιδιώτες.