Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Στο Δήμο Δελφών η διαχείριση του Κληροδοτήματος Βαρβάρας και Ευθυμίου Κονιάκου

Π. Ταγκαλής: «Ιερή υποχρέωση η αξιοποίηση των περιουσιών των δωρητών μας» 

Στη δικαιοδοσία του Δήμου Δελφών περιήλθε το Κληροδότημα Βαρβάρας και Ευθυμίου Κονιάκου, αναλαμβάνοντας τη διαχείρισή του προς επ’ ωφελεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας, σύμφωνα και με την επιθυμία των δωρητών.  

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έγινε δεκτή η αίτηση του Δήμου Δελφών, η πρόσθετη παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με την ερμηνεία των μυστικών διαθηκών και κρίθηκε ως επωφελέστερος τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας των διαθετών το να περιέλθουν στο Δήμο Δελφών ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ της Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας. 

Σε συνέχεια αυτού, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής υπέγραψε το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής όλων των εγγράφων και αντικειμένων που αφορούν την Κληροδοσία του Ευθυμίου Κονιάκου και της Βαρβάρας Κονιάκου (συζύγου του Ευθυμίου), όπως όριζε σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήμα Εκκαθάρισης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σημειώνει: «Μετά από μία χρόνια διαδικασία, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση ο Δήμος να αναλαμβάνει τη διαχείριση των εν λόγω κληροδοσιών, προς όφελος της Κοινότητας της Αγίας Ευθυμίας, όπως και ήταν η επιθυμία των δωρητών. Ο Δήμος Δελφών τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αξιοποιήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των κληροδοτημάτων, αφενός εκτελώντας με τον καλύτερο τρόπο τις επιθυμίες των ευεργετών του τόπου μας, αφετέρου επιστρέφοντας στην τοπική κοινωνία το όφελος αυτής της διαδικασίας».