Επικαιρότητα

Συμμετοχή Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννη Μπούγα,στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «6 Χρόνια GDPR: Εμπειρία απότην εφαρμογή και προοπτικές»

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και η Νομική Σχολή Αθηνών συνδιοργάνωσαν σήμερα, 21 Μαΐου 2024, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «6 Χρόνια GDPR: Εμπειρία από την εφαρμογή και προοπτικές» in memoriam Σπύρου Σημίτη.
Βασικές θεματικές του Συνεδρίου αποτέλεσαν τα Προσωπικά́ δεδομένα και Τεχνητή́ Νοημοσύνη, η Κυκλοφορία δεδομένων και σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και τα προσωπικά́ δεδομένα στην μετά από τον Σπύρο Σημίτη εποχή́, με εισηγητές επιφανείς Νομικούς και καθηγητές Πανεπιστημίων.
Στο Συνέδριο χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Λίνος – Αλέξανδρος Σισιλιάνος, ενώ κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου της Μπολόνια, κ. Giovanni Sartor.

Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποτελεί πλέον παγκόσμιο πρότυπο σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς έθεσε τα θεμέλια για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη χρήση της τεχνολογίας.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μπούγας, «το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων είναι ένα πεδίο ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο. H κανονιστική επάρκεια του Κανονισμού εξακολουθεί να δοκιμάζεται στην πράξη, κυρίως υπό την επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων.»
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης στάθηκε στο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται να αναζητήσουμε σθεναρές δικλείδες ασφαλείας», δεδομένου ότι η ΑΙ αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Περαιτέρω, ο κ. Μπούγας τόνισε το θεσμικό ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής, ως πυλώνα του κράτους δικαίου στη Χώρα μας, στην αποτελεσματική ρύθμιση αυτού του ευαίσθητου πεδίου. Κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, με σύντομη αναφορά στα εν εξελίξει ψηφιακά έργα του Υπουργείου, μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, που σκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, στην ποιοτική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της, ώστε να καταστεί άμεση και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο κ. Μπούγας, «οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο και οι ενέργειες μας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ένα δίκαιο και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, που θα προστατεύει τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής».