ΒοιωτίαΠεριφερειακά

Συνδυασμός Γκλέτσου για τα Πρωτοδικεία:”Καλούμε την κυβέρνηση της Ν.Δ. να σταματήσει εδώ και τώρα την καταστροφική πολιτική”

Η παράταξη Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο σχεδιασμό της Κυβέρνηση της Ν.Δ. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συγχώνευση των δυο Πρωτοδικείων Λιβαδειάς και Θήβας ή στον καθορισμό του ενός Πρωτοδικείου ως Μητροπολιτικού και του
ετέρου ως Περιφερειακού, καθώς και οποιασδήποτε περαιτέρω συρρίκνωσης και υποβάθμισης των δικαστικών δομών της πολύπαθης Στερεάς Ελλάδας.
Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε να εξαιρεθεί η Στερεά Ελλάδα και κατ΄ επέκταση η Βοιωτία από το σχέδιο «αναμόρφωσης του Δικαστικού Χάρτη της χώρας» και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δυο Πρωτοδικείων. Μία τέτοια συγχώνευση όχι μόνον δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα από την κυβέρνηση
οφέλη, αλλά θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα σε ότι αφορά την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, καθώς τα περιφερειακά δικαστήρια έχουν μικρότερους χρόνους εκδίκασης κατά κανόνα.
Επιπρόσθετα, μια συγχώνευση ή υποβάθμιση των Πρωτοδικείων της Βοιωτίας θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς οι κάτοικοι του νομού θα υποχρεώνονται να διανύουν έως και 100 χιλιόμετρα για να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια. Επιπλέον, μεγάλη θα είναι και η καθημερινή
ταλαιπωρία για τους δικηγόρους και τους δικαστικούς υπαλλήλους της περιοχής.
Αντίθετα, καλούμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλι ώστε να προχωρήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση των δικαστικών δομών της Στερεάς Ελλάδας με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν, αλλά και στην ενίσχυση των
παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των Πρωτοδικείων Λιβαδειάς και Θήβας θα συνεχίσει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη στο νομού Βοιωτίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθεί σε μαρασμό τη μία από τις δυο πρώην επαρχίες.
Η ενίσχυση των βασικών κοινωνικών δομών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών, θα οδηγήσει στην άμβλυνση του προβλήματος ερήμωσης της περιφέρειας και στην ενδυνάμωση της λειτουργίας των περιφερειακών Δήμων της χώρας.
Καλούμε την κυβέρνηση της Ν.Δ. να σταματήσει εδώ και τώρα την καταστροφική πολιτική που ακολουθεί καταργώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα, καταπατώντας δημόσια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η ενέργεια, το νερό, κλείνοντας υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τραπεζών και στοχοποιώντας τις δικαστικές δομές καταδικάζοντας την ελληνική ύπαιθρο σε απαξίωση και ερήμωση και τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και όλης της επικράτειας, σε εξαθλίωση και ανέχεια.

Γκλέτσος Απόστολος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγελοπούλου Βασιλική
Λύκος Βασίλειος
Αλεξίου Ιωάννης
Γκλέτσου Ελευθερία
Αγγελακόπουλος Απόστολος
Λάμπου Σπυρίδων