Δήμος ΔελφώνΤοπικά

5-4-2024 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών

1. Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024.  (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 2. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας (άγονη), για την μίσθωση ισογείου  ακινήτου, στην οδό Αριστοτέλους 27 στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη,  αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας  Άμφισσας στα ΚΥΕ, με την διαδικασία της δημοπρασίας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα  Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση της υδατοδεξαμενής στην θέση «Πηγή Δελμούζου» στην  Κοινότητα Ελαιώνα ΔΕ Άμφισσας Δήμου Δελφών, με την διαδικασία της δημοπρασίας,  σύμφωνα με την αριθ. 4/2024 γνωμοδοτική απόφαση της Κοινότητας Ελαιώνα & την αριθ.  πρωτ. 5390/26-3-2024 εισήγηση της επιτροπής καθορισμού εκτίμησης μισθωτικής αξίας  δημοτικών ακινήτων του Δήμου μας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ.  προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθ. 18605/1-9-2022 συμφωνητικού μεταξύ  του ΚΑΔ με την επωνυμία Κληροδότημα Αθανάσιου Δεδουσόπουλου & της εταιρείας ELDO  ΕΠΕ. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών  Υπηρεσιών). 

6. Λήψη απόφασης για παράταση της μίσθωσης του Κοινοτικού καταστήματος Λιλαίας,  σύμφωνα με την αριθ. 3288/12-2-2024 γνωμοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου μας & την αριθ. 3/2024 γνωμοδοτική απόφαση της Κοινότητας  Λιλαίας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών  Υπηρεσιών). 

7. Λήψη απόφασης για την άδεια τοποθέτησης συγκεκριμένου τύπου από κολωνάκια επί της  διασταύρωσης της Επαρχιακής οδού Ιτέας-Διστόμου και Γκιώνας στην Ιτέα. (Εισηγητής: κ.  Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ιτέας). 

8. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 6η Απριλίου 2024 επί τις οδού  Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, ύστερα από αίτημα λόγω  εγκαινίων καταστήματος. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γιογάκης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής  Ενότητας Ιτέας). 

9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας Δήμου Δελφών  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας). 10. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής  και ορίου ταχύτητας επί της οδού Σφαγείων στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισάγεται από την  Δημοτική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

11. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) μετά των συνημμένου  τευχών Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΣΔΑ) κ’ Ειδικής Οικολογικής  Αξιολόγησης (ΕΟΑ), για την υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη με επιφανειακές επεμβάσεις,  στην περιοχή «Τρούπα», εντός του Δημόσιου Μεταλλευτικού χώρου «HANSA» των Τ.Κ  Προσηλίου κ’ Καλοσκοπής, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε». (ΠΕΤ: 2306967510). 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας). 12. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας  ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την  ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων). (Εισηγητής: Δήμαρχος). 

14. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών  βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών  για το έτος 2023-2024 (Πρακτικό 7/2024).(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, Εντ.  Δημ. Σύμβουλος). 

15. Επί της αριθ. πρωτ. 1370/13-10-2023 αίτησης των: Λεωνίδα Παλαιολόγου, Γεωργίου  Παλαιολόγου, Μόρη-Ηλία Παλαιολόγου, Παναγιώτη Καμμένου και Γεωργίου Καμμένου,  για λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν. 4759/2020 σχετικά με Άρση  Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Γαλαξείδι. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος,  Αντιδήμαρχος). 

16. Επί αιτήσεως της εταιρείας AIRENERGY Δεσφίνα ΜΙΚΕ για μίσθωση δημοτικών εκτάσεων  στην ΔΚ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

17. Επί αιτήματος των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου  Δελφών» σχετικά με ενημέρωση για τις αποφάσεις της συσταθείσας επιτροπής για την  διερεύνηση χώρων μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

18. Συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για συγχώνευση των ΔΕΥΑ και  πρόταση ψηφίσματος. (Το θέμα εισάγεται κατόπιν αιτήματος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και  του επικεφαλής της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ κ. Λ.Αναγνωστόπουλου).