Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Πράσινο φως στην εξόρυξη βωξίτη στη θέση «Τρούπα»

Θετικά γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για υπόγεια εξόρυξη βωξίτη στη θέση Τρούπα, ανάμεσα στην Καλοσκοπή και το Προσήλιο, από την εταιρία IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ.
Αρνητική ήταν η παράταξη του κ Αναγνωστόπουλου με εξαίρεση τους κκ Κορομπίλη και Τσονάκα που ψήφισαν παρών ενώ αρνητικός ήταν και ο κ Λεοντίου της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Να σημειωθεί ότι αρνητικά είχε εισηγηθεί το Τ.Σ. της Καλοσκοπής σε αντίθεση με το Τ.Σ του Προσηλίου που εισηγήθηκε θετικά.

Αρνητική η Καλοσκοπή

Αρνητικός στην εξόρυξη του Βωξίτη ήταν ο Προέδρος της Καλοσκοπής κ Δημήτρης Τσιαμπάς που σημείωσε πως μέχρι σήμερα : “ δεν έχει εκπονηθεί η απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των υπόγειων υδάτων, παρόλο που είναι ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της περιοχής, αλλά ακόμα και της πρωτεύουσας. Ας μην ξεχνάμε ότι μέρος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ήδη το μισθώνει η εταιρία για έρευνα και εξόρυξη. Επιπλέον, η πηγή «Τράκα», που είναι κοντά με την περιοχή «Τρούπα», για την οποία, συζητάμε κινδυνεύει να στερέψει, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην επαρκή και ασφαλή υδροδότηση της κοινότητας.”
Ακόμη ο κ. Τσιαμπάς εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του σε σχέση με τυχόν προβλήματα στη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου, αφού οι εργασίες θα γίνουν εντός προστατευόμενων περιοχών NATURA.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γιατί μέχρι σήμερα, ενώ προβλέπεται από τη νομοθεσία, δεν έχει εκπονηθεί η απαραίτητη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές της Γκιώνας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τοπικό Συμβούλιο της Καλοσκοπής αποφάσισε ομόφωνα ότι γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Ναι υπό όρους το Προσήλιο

Θετικό το Προσήλιο

Από την άλλη μεριά, στις 29 Μαρτίου 2024 συνεδρίασε έκτακτως για το θέμα και το τοπικό Συμβούλιο Προσηλίου γνωμοδοτώντας θετικά.
Ο πρόεδρος, κ. Λεωνίδας Σεγδίτσας, εξηγεί πως η επέμβαση της εταιρίας για την πρόσβαση στα κοιτάσματα θα γίνει σε περιοχή που ήδη έχει υποστεί επέμβαση στο παρελθόν, πράγμα που μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Όσον αφορά τη χωροθέτηση του έργου, σημειώνει ότι εντός της άμεσης περιοχής μελέτης του εξεταζόμενου έργου δεν υπάρχουν οικισμοί και εκτός της άμεσης περιοχής μελέτης, οι πλησιέστεροι είναι η Καλοσκοπή και η Βίνιανη σε ευθεία απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από την περιοχή επέμβασης.
Αυτοί είναι οι λόγοι που εισηγήθηκε θετικά, θέτοντας, όμως, κάποιες προϋποθέσεις.
Όπως και ο κ. Τσιαμπάς παραπάνω επεσήμανε ότι δεν έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές της Γκιώνας, βάζει ως όρο οι εργασίες να μην δημιουργήσουν προβλήματα στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, καθώς επίσης, και να μην προκαλέσουν προβλήματα στην υδροδότηση της κοινότητας και τις γύρω περιοχής, όπως στο Φαράγγι «Ρεκκάς».

Αρνητική η αντιπολίτευση στο Δήμο

Την ένστασή του εξέφρασε ο κ. Αναγνωστόπουλος στο δημοτικό συμβούλιο σε σχέση με τη διαδικασία γνωμοδότησης, καθώς, όπως είπε, είναι απαραίτητο και χρήσιμο όταν συζητούνται τέτοια ζητήματα, να παρίσταται και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας που αιτείται, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος να απαντήσει σε ερωτήματα, βοηθώντας το συμβούλιο να πάρει μια σωστά στοιχειοθετημένη απόφαση χωρίς κενά και παραλείψεις.
Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, τόνισε ιδιαίτερα ότι έχει παρέλθει ο καιρός των επιφανειακών παρεμβάσεων και ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε κάτι τέτοιο, καθώς και παλιότερα στο συγκεκριμένο σημείο είχε ξαναγίνει παρέμβαση, από την εταιρία υπό άλλη βέβαια ιδιοκτησία, χωρίς, όμως, να αποκαταστήσει το περιβάλλον. Για αυτούς τους λόγους ο κ. Αναγνωστόπουλος ψήφισε κατά.
Το ίδιο αρνητικά ψήφισε και ο κ. Στάθης Λεοντίου από τη Λαϊκή Συσπείρωση, καθώς είναι πάγια θέση της παράταξης ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας δεν μπορεί να γίνεται βορρά των διάφορων εταιριών.

Από την πλευρά των συμβούλων της δημοτικής αρχής, ο κ. Λουπάκος εξήγησε ότι η περιοχή που ζητά η εταιρία είναι σε μεγάλο υψόμετρο, περίπου στα 1800μ., και η έρευνα που έκανε ο Δήμος δείχνει ότι δεν υπάρχουν ούτε επιφανειακά ούτε και υπόγεια υδροφόροι ορίζοντες, που να επηρεάζονται στο σημείο αυτό. Τόνισε, ακόμη, ότι εφόσον δεν είναι κάτι καινούργιο και η εταιρεία δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση, η δημοτική αρχή εισηγείται θετικά.
Στην πραγματικότητα βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι αφενός απαραίτητη και χρήσιμη για να βλέπουμε τη στάση των εκλεγμένων, αφετέρου δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που λέει και η ίδια η λέξη, δηλαδή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η απόφαση δε θα παρθεί ούτε από τους κατοίκους των κοινοτήτων ούτε και από το δημοτικό συμβούλιο, ούτε καν από το περιφερειακό συμβούλιο που θα πάει στη συνέχεια αλλά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει τη Φωκίδα ως ζώνη μεταλλευτικής δραστηριότητας.