Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων στο 1ο Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. Άμφισσας του Δήμου Δελφών 

Στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του 1ου Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α., στην πόλη της Άμφισσας, προχωρά ο Δήμος Δελφών, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες της δομής, για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024».

Οι δύο θέσεις είναι οι εξής: 

  • 1 ΠΕ Παιδαγωγών 
  • 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Η διάρκεια των προσλήψεων διαρκεί από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσες-οι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων όσοι κατέχουν το στοιχείο της εντοπιότητας. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο site του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ή στη διεύθυνση: