Κοινωνικοί ΦορείςΤοπικά

Προσλαμβάνεται μόνιμη ΠΕ Πληροφορικής

Η διοικητική υπηρεσία του ΓΝ Άμφισσας ενισχύεται με την πρόσληψη μιας μόνιμης υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

Εκ της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας