Πολιτικά

Συμμετοχή Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα στο11 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Λεωφ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα ∙ Τ: 210 771 4425 – 213 130 7611
Γιδογιάννου 9, 33 100 Άμφισσα ∙ Τ: 22650 23 170
Ε: sec.yfypd@justice.gov.gr ∙ j.bougas@parliament.gr

Αθήνα, 05.04.2024
Αύξ. αριθμ. 38/294

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Συμμετοχή Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα στο
11 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων
Δημοσιολόγων.

«Η Χώρα μας τηρεί απαρέγκλιτα και σέβεται τις αρχές του
Κράτους Δικαίου υπό την εγγύηση της θεσμικής λειτουργίας της
Δικαιοσύνης», τόνισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας, κατά την έναρξη του 11 ου Ετησίου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων που
πραγματοποιείται στις 5-6 Απριλίου 2024 στη Θεσσαλονίκη.
Στο Συνέδριο με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο σε ρόλο
πρωταγωνιστή́ στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις», παρευρέθηκαν
o Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, κ. Βασίλης Γ.
Τζέμος, o Πρόεδρος Δικηγορικού́ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ.
Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ο Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κ.

Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος
Αγγελούδης και ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Διοικητικών
Δικαστών, Εφέτης ΔΔ, κ. Γεώργιος Ρέκκας.
Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε
στο Σύνταγμα του 1975, που αποτέλεσε ένα πρωτοπόρο παράδειγμα
καθιέρωσης του Κράτους Δικαίου ενώ προετοίμασε την ένταξη της
Χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αλλά και την υποδοχή των
κανόνων του κοινοτικού Δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη.
Ακολούθως, ως προς τη σχέση εθνικού συντάγματος και
ενωσιακού δικαίου, ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε τη σχέση
«δυναμική», δεδομένου ότι οι κανόνες ενίοτε αντιπαρατίθενται και
αλληλοσυγκρούονται, καθώς απαιτείται διαρκής διάλογος προς
διατήρηση της ευκταίας ισορροπίας και διασφάλιση της
αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών και της προστασίας των
δικαιωμάτων των πολιτών.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
πρόσθεσε ότι «η Ενωμένη Ευρώπη βασίζεται στις εθνικές παραδόσεις
των λαών. Κάθε περίπτωση αντίθεσης, πρέπει να επιλύεται με
σεβασμό προς τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και του
εθνικού Συντάγματος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Λεωφ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα ∙ Τ: 210 771 4425 – 213 130 7611
Γιδογιάννου 9, 33 100 Άμφισσα ∙ Τ: 22650 23 170
Ε: sec.yfypd@justice.gov.gr ∙ j.bougas@parliament.gr

Ενόψει της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας, ο κ. Μπούγας τόνισε ότι «μας δίνεται ευκαιρία
αναστοχασμού και αναζωογόνησης του επιστημονικού διαλόγου, που
είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο της επιστήμης καθώς και την
ανάπτυξη της κοινωνίας».
Ως προς την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «Θα παρουσιάσουμε συνεκτικό
πλαίσιο προτάσεων των προς αναθεώρηση Συνταγματικών διατάξεων,
που θα προστατεύουν αλλά και θα διευκολύνουν την
αποτελεσματικότερη διοίκηση του κράτους, την αποτελεσματικότερη
νομοθέτηση και την αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη παράμετροι που
σχετίζονται με τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της
Χώρας, την οικονομία, αλλά και τη δυνατότητα ύπαρξης ποιοτικής –
μη κρατικής – ανώτατης εκπαίδευσης.»