Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Δ.Κ. Άμφισσας για τη ΜΠΕ στη θέση “Κοκκινάρι”

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Άμφισσας, την 11η Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:15 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην  Άμφισσα στη Πλατεία Κεχαγιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Νόμου 3852/2010  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Νόμου 4555/2018 και την παράγραφο 3.1. της  υπ’ αριθμ. 88 – ΑΠ:59846/21-08-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία  Κοινοτήτων), με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1) Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45 MW στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΑΡΙ” των Δήμων  Δελφών και Δωρίδας του Νομού Φωκίδας.