Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 19.4.2024
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πλατεία Κεχαγιά
ΤΚ 33100, Άμφισσα
Τηλ: 2265350026
e-mail: grafeiotypou@delphi.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Δελφών, ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου, ενημερώνει για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 20/2023 (ΦΕΚ 2549, τ. Β’
της 19.04.2023) και 9/2021 (ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021) τονίζεται η εκπλήρωση της
υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών
(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων
οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” του
παρόντος άρθρου και
(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,
να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την
30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. (Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη
20/2023 (ΦΕΚ 2549, Τεύχος Β’ της 19.04.2023)
Διαδικασία καθαρισμού:

 1. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
  α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και
  των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
  όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από
  την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή
εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 1. Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των
  υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η
  ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης
  καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή
  καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεo/ους από τον οικείο Δήμο:
  α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα
  διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και
  απομάκρυνσης των υλικών.
  Ο Δήμος Δελφών απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές
  οικοπέδων ν’ ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωση τους για καθαρισμό των οικοπέδων
  τους όπως περιγράφεται παραπάνω.
  Επίσης, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας οποιαδήποτε
  χρήση φλόγας στην ύπαιθρο από 1η Μαΐου 2024 ως και 31 Οκτωβρίου 2024, (Σύμφωνα
  με την 9/2021 (ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021) Πυροσβεστική Διάταξη).