ΠεριφερειακάΣτερεά

Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας: Οι Ετήσιες Ποσότητες των Δήμων και των ΧΥΤΑ για το 2023

Στους 4 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, στον έναν  Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χαλκίδας και στην Μονάδα Επεξεργασίας  Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε  εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων που εισήλθε στους χώρους  αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ανήλθε για το έτος 2023 σε 201.214.156 kgr. Η παραγωγή απορριμμάτων (πράσινος και καφέ κάδος) ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως  παρακάτω:  

  Σημειώνεται ότι στις παρακάτω ποσότητες δεν περιλαμβάνεται η ανάκτηση μέσω των  εγκεκριμένων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ), όπως μπλε κάδος,  μπαταρίες κ.α.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΤΟΙΚΩΝΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  2023 (kgr)ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ  ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (kgr)ΠΟΣΟΣΤΟ  ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ  2023/2022
Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 32.410 16.619.960 512,80 1,57%
Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 8.774 2.847.250 324,51 -2,65%
Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 18.500 12.735.980 688,43 -5,35%
Δ. ΛΑΜΙΑΣ 66.657 26.831.245 402,53 1,83%
Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 8.376 2.564.318 306,15 -4,58%
Δ. ΛΟΚΡΩΝ 17.788 6.964.710 391,54 -3,16%
Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 13.500 2.971.715 220,13 -4,20%
Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 10.924 5.637.034 516,02 -1,01%
Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 11.389 5.064.429 444,68 -1,29%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 26.350 11.674.220 443,04 -2,11%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 12.652 11.126.660 879,44 11,15%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 15.934 7.015.330* 440,21 1,79%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 109.256 50.904.350** 465,92 3,52%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 19.396 13.251.750 683,22 4,75%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12.235 4.636.560 378,96 1,98%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 5.983 869.570 145,34 -2,51%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11.445 3.650.545 318,96 -1,27%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ 24.165 10.349.330 428,28 3,06%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 11.903 5.345.190 449,06 -14,86%
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ 12.034 1.694.260 ***
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ 449.671 202.753.406 450,89 0,93%

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤ & ΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΧΥΤ/ΣΜΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΘΗΒΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ  2023ΣΜΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣΤΙΚΑ 17.824.310 38.905.560 47.588.856 12.043.590 116.362.316 46.803.320
2ΑΣΤΙΚΑ  ΤΡΙΤΩΝ 40.483.940 – 1.333.830 32.639.520 74.457.290 
ΙΔΙΩΤΩΝ 277.740 – 11.041.990 – 11.319.730 
114 Π/Μ – 116.540 – – 116.540 
ΚΕΠΒ – 118.370 – – 118.370 
ΕΕΑΑ – 160.870 – – 160.870 
ΑΝΑΚΥΚ. 5.959.140 337.060 2.676.000 – 8.972.200 
ΔΕΥΑ – – 203.420 – 203.420 
ΣΥΝΟΛΟ 64.545.13039.638.400 62.844.096 44.683.110 211.710.736 
30,49% 18,72% 29,68% 21,11% 100% 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2023/2022 247,39% -23,04% -8,54% 158,53% -2,70%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) – Δοκιμαστική Λειτουργία
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (πράσινος κάδος) 542.700 137.740 452.040
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (μπλε κάδος) 71.160 23.320 23.100
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (καφέ κάδος) 11.420 – 
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ (ΔΕΥΑ) 23.160 – 
ΣΥΝΟΛΟ 648.440 161.060 475.140
  • Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20 
  • Πληθυσμός 449.671 κάτοικοι (88,47%)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

– ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα 

– ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα – 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα) 

– ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα) 

– ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων  υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

– ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι)  από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που  εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο) 

– Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους  στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 

– Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού 

– Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου 

– Ο Δήμος Χαλκίδας εναπόθεσε τα απορρίμματα του στους ΧΥΤΑ Ιστιαίας, ΧΥΤΑ Λαμίας και ΧΥΤΑ  Τρικάλων και ΧΥΤΥ Άμφισσας. Επίσης, ο Δήμος χρησιμοποιεί το ΣΜΑ Χαλκίδας προκειμένου  να μεταφορτωθούν τα απορρίμματά του για την τελική τους διάθεση. 

** Η συνολική ποσότητα σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δ. Χαλκιδέων ανέρχεται στα  50.904.350 Kgr εκ των οποίων τα 41.803.440 Kgr εναποτέθηκαν προς ταφή στους ΧΥΤ ευθύνης  του Φορέα και τα υπόλοιπα 9.100.910 Kgr εναποτέθηκαν προς ταφή στον ΧΥΤΑ Τρικάλων καθώς επίσης και 418.930 Kgr υπολείμματος ανακύκλωσης. 

– Ο Δήμος Καρύστου εναπόθεσε τα απορρίμματα του στους ΧΥΤΑ Θήβας και ΧΥΤ Άμφισσας. – Ο Δήμος Ερέτριας εναπόθεσε τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας. 

– Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εναπόθεσε τα απορρίμματα του στους ΧΥΤ Άμφισσας και ΧΥΤΑ  Ιστιαίας. 

– Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων εναπόθεσε τα απορρίμματά του στους ΧΥΤΑ Τρικάλων, ΧΥΤΑ  Λαμίας και στον ΧΥΤΥ Άμφισσας. 

* Η συνολική ποσότητα σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων ανήλθε στα 7.014.330 Kgr εκ των οποίων τα 5.325.340 Kgr εναποτέθηκαν προς  ταφή στους ΧΥΤ ευθύνης του Φορέα και τα υπόλοιπα 1.688.990 Kgr εναποτέθηκαν προς ταφή  στον ΧΥΤΑ Τρικάλων. 

– ***Η ποσότητα ανά κάτοικο του Δήμου Δωρίδας δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς ο Δήμος  εναποθέτει μέρος των απορριμμάτων του στον ΧΥΤ Άμφισσας. 

 Θήβα: 25/01/2024