ΕπικαιρότηταΠολιτικά

Κοινωφελής εργασία αντί φυλακής: Πώς θα λειτουργήσει, ποιους αφορά

Τη δυνατότητα να μετατρέψει την ποινή του σε κοινωφελή εργασία θα έχει με τις νέες ρυθμίσεις που παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης, κατηγορούμενος ο οποίος θα του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι δυο έτη.

Σύμφωνα με την σχετική παρουσίαση η δυνατότητα μετατροπής της ποινής ενός καταδικασμένου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας θα του δίνεται ύστερα από αίτησή του προς το δικαστήριο, εκτός και αν αυτό κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να τον αποτρέψει από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Προβλέπεται ότι για κάθε ημέρα φυλάκισης αντιστοιχούν δύο ώρες χρηματικής ποινής, συνεπώς καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών (300 ημερών), θα πρέπει να παράσχει κοινωφελή εργασία εξακοσίων 600 ωρών. «Η εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας θα έχει όφελος για τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει κόστος» διευκρίνισε μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για να συμπληρώσει απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Αυτοί οι άνθρωποι θα εργάζονται σε ΟΤΑ, νοσοκομεία. Μέχρι τώρα τους χορηγούνταν αναστολή και έφευγαν. Φανταστείτε 1500 ανθρώπους να δουλεύουν προς όφελος του ελληνικού δημοσίου».

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ανάγκες εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας διευρύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμ. 56169/12-12-2022 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ορίζονται οι Φορείς – Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. – στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία, η οργάνωση, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας, ο ψηφιακός μηχανισμός υλοποίησής της καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η ψηφιακή πλατφόρμα με συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση, θα παρέχει στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής σαφή και πλήρη εικόνα για τα στοιχεία του κάθε φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται με αναλυτική περιγραφή τους.

Κοινωφελής εργασία

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης ο θεσμός της παροχής κοινωφελούς εργασίας θα τεθεί σε ισχύ με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την αλλαγές στους Κώδικες και την ενδοικογενειακή βία. Κατά τον υφυπουργό Ιωα. Μπούγα ο συγκεκριμένος τρόπος έκτισης ποινών μέσω του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, θεωρείται ιδανικός για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας μεσαίας κλίμακας, καθώς εξυπηρετεί κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς και η εκτέλεση της ποινής της γίνεται προς όφελος της κοινότητας που υπέστη την εγκληματική προσβολή, «καθότι επιδιώκεται να καταδειχθεί, στον μεν δράστη το κοινωνικά επιβλαβές της πράξης του, στη δε κοινωνία, ότι υπάρχει και άλλη λύση για την καταστολή της παραβατικότητας και την επίτευξη του σωφρονιστικού χαρακτήρα της ποινής, πιο αποτελεσματική, από τον εγκλεισμό του δράστη στη φυλακή».

Σύμφωνα με σχετικά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου καταδικασθέντες σε ποινή μέχρι δυο θα παρέχουν κοινωφελή εργασία σε δήμους, σε εργασίες καθαριότητας και συντήρησης πρασίνου, κλπ. Μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί οι εισαγγελείς όλης της χώρας θα βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις και θα επιλέγουν σε ποιο τομέα ο καταδικασθείς θα εργαστεί.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης διευρύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης μέσα από τη λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η ψηφιακή πλατφόρμα με συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση, θα παρέχει στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής σαφή και πλήρη εικόνα για τα στοιχεία του κάθε φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται με αναλυτική περιγραφή τους. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία. Καθημερινά εντάσσονται στην πλατφόρμα δεκάδες φορείς, που καλύπτουν όλο το δικαστικό χάρτη όλης της χώρας, παρέχοντας επαρκή αριθμό θέσεων σε 339 κατηγορίες απασχόλησης.

Όπως επισήμανε ο κ. Μπούγας «η έγκριση των υπό ένταξη φορέων με την ταυτόχρονη πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου προς τούτο, γίνεται από συσταθείσα κατά τις προβλέψεις της ΚΥΑ, επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών Αθηνών και έχει ως αντικείμενο τη γενικότερη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού και την τεχνική υποστήριξη και λειτουργική αναβάθμιση της πλατφόρμας».

Συγκεκριμένα, μόλις καταστεί εκτελεστή η δικαστική απόφαση που επιβάλλει κοινωφελή εργασία, κοινοποιείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Η τελευταία δημιουργεί ατομικό φάκελο του καταδικασθέντος, στον οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα έγγραφα καθώς επίσης τον καλεί, σε δια ζώσης επικοινωνία, προκειμένου μέσω προσωπικής συνέντευξης, να ληφθεί το κοινωνικό ιστορικό του και να αξιολογηθούν τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε η πρόταση επιλογής του φορέα από τον αρμόδιο επιμελητή κοινωνικής αρωγής να είναι κατάλληλη και εξατομικευμένη.

Στη συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση (μέσω φόρμας της ψηφιακής εφαρμογής) που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Ο τελευταίος αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α του τόπου παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας, την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της παροχής, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την παραγγελία.

Μετά την επιλογή του φορέα παροχής Κοινωφελούς Εργασίας συνάπτεται το Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας μεταξύ του καταδικασθέντος και του Φορέα, το οποίο συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και η Υ.Ε.Κ.Α. (του τόπου παροχής Κοινωφελούς Εργασίας), ήτοι ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής που ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας.

Όπως ανέφερε η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη παροχή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωφελούς Εργασίας η ΥΕΚΑ υποβάλει αναφορά ολοκλήρωσης στον Εισαγγελέα του τόπου εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η παροχή εργασίας αναιτιολόγητα διακοπεί ή παρέχεται πλημμελώς, ειδοποιείται ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, ο οποίος δύναται, ανάλογα και με τη βαρύτητα της παραβίασης, να ανακαλέσει το ευεργέτημα και να παραγγείλει την πραγματική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *