Δήμος ΔελφώνΤοπικά

«Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης 2ης/2024 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου  Δελφών

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18/01/2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, (Δημαρχείο), που βρίσκεται στην Πλατεία  Κεχαγιά στην Άμφισσα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των τακτικών  μελών και των εισηγητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024. (Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.  

(Εισηγήτρια: κα. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών και Ανάπτυξης). 

3. Εξειδίκευση Πιστώσεων 

(Εισηγήτρια: κα. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού). 

4. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΑΚΕΔΩΝ” ΚΟΙΝ. ΚΙΡΡΑΣ» 

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας και  Συντήρησης Υποδομών) 

5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας και  Συντήρησης Υποδομών) 

6. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ  Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας και  Συντήρησης Υποδομών) 

7. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και εξοπλισμός  εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δελφών», Α.Α.  ΕΣΗΔΗΣ 205048 

(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

8. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» 

(Εισηγήτρια: κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών). 

9. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Δελφών εκτός των διοικητικών  ορίων. 

(Εισηγητής: Χαρίλαος Αγαπητός, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής) 

10. Ορισμοί δικηγόρων-συμβολαιογράφων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων-λοιπά νομικά  θέματα.  

(Εισηγητής: Χαρίλαος Αγαπητός, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής) 

Άμφισσα, 12/01/2024 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ