ΠεριφερειακάΣτερεάΤοπικά

Χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας των 5 «ΤΟΜΥ» της Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της δράσης: «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 5 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με την απόφαση ένταξης, εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των 5 ΤΟΜΥ μέχρι τις 31/12/2024 με σκοπό την καθολική, προσβάσιμη και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης ανέρχεται σε 2.240.700 ευρώ. Η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη δράση είναι 35,7% επί του συνολικού κόστους και θα ανέλθει σε 941.094 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη των δομών Υγείας της Στερεάς Ελλάδας, αντλώντας πόρους από κάθε πρόσφορο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

»Ενισχύσαμε στην πράξη Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Στερεάς με κονδύλια άνω των 30 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023. Συνεχίζουμε με ανάλογες δράσεις από το νέο μας ΕΣΠΑ και με πρώτη κίνηση την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη συνέχιση λειτουργίας των 5 ΤΟΜΥ της Στερεάς Ελλάδας.

»Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί θέλουμε να αποκτήσουν οι συμπολίτες μας πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, σε όποια γωνιά της Στερεάς Ελλάδας και αν ζουν. Είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι Στερεοελλαδίτες στον τόπο τους».